Biebpanel

BiebPanel is een online klantenpanel van  de bibliotheekbranche.

In 2013 hebben panelleden vragen beantwoord over de thema’s activiteiten, personeel, de toekomst van de bibliotheek en het imago van de bibliotheek.

Panelklanten waren heel tevreden over de activiteiten, dit geldt met name onderwerpen op het gebied van literatuur, kunst & cultuur en computer & social media. Om communicatie over de activiteiten te verbeteren zijn in 2013 alle bibliotheekleden via mail benaderd met een extra nieuwsbrief. Dit leverde   drie honderd nieuwe nieuwsbriefontvangers op. Panelleden gaven aan bepaalde activiteiten interessant te vinden maar dat dit niet automatisch betekent dat men ook deze activiteiten zal bezoeken.

Het onderzoek over het personeel gaf te zien dat men heel tevreden is over de bibliotheekmedewerkers. Het goed kunnen beantwoorden van vragen,  gastvrijheid, interesse in de bezoeker, deskundigheid en het hebben van een open uitstraling, vinden de panelleden belangrijk en men ziet dat in de dienstverlening van de bibliotheekmedewerkers terug.

Het merendeel van de panelleden heeft er vertrouwen in dat de bibliotheek over 10 jaar nog bestaat. Panelleden geven enerzijds aan dat de bibliotheek moet blijven focussen op de basisfuncties om in de toekomst te blijven bestaan, anderzijds dat de aandacht moet liggen bij verblijf, ontmoeting, eBooks en nieuwe media.

Het 4e onderzoek in 2013  over het imago van de bibliotheek is ook gedaan bij niet-leden. Leden en niet-leden associëren de bibliotheek met wijsheid en kennis en zij hechten er belang aan dat de bibliotheek in de toekomst blijft bestaan. Men associeert de bibliotheek met boeken en het uitlenen hiervan. Daarnaast ziet men het belang van de andere diensten die de bibliotheek levert, bijvoorbeeld eBooks, activiteiten en de aanwezige faciliteiten, zoals onder het genot van een kopje koffie of thee het lezen van een boek, tijdschrift of krant, het gebruikmaken van de huiswerk- en studeerplekken. Men vindt het leuk om de bibliotheek te bezoeken en men ervaart de bibliotheek als laagdrempelig en betrouwbaar. Niet-leden vinden de bibliotheek minder oubollig dan in 2011. Een positieve ontwikkeling maar er is ruimte voor verbetering. De bibliotheek wordt door leden gezien als een sfeervolle plek. De actualiteit van het aanbod scoort minder goed. Ook niet-leden geven aan dat een actuele collectie de voornaamste reden is om lid te worden.

De voornaamste redenen om geen lid te zijn is dat men aangeeft informatie zelf online te zoeken, de boete op het te laat retourneren aanvoelt als verplichting, gebrek aan tijd, de prijs van het abonnement en dat men eBooks elders download.

Meer informatie over BiebPanel  www.biebpanel.nl