Open Boek

Deze cursus schoolt leerkrachten tot leescoördinator op hun school.

Deze cursus schoolt leerkrachten tot officiële leescoördinator op hun school. Zonder aandacht voor leesbevordering missen technisch lezen en begrijpend lezen een belangrijke stimulans. Samen zijn zij een noodzakelijk begin. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Hierbij is het van groot belang dat een leescoördinator de beginselen van literatuuranalyse en kennis van kinderliteratuur onder de knie heeft. Samen met een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non-fictie, is dit de spil waar het leesonderwijs om draait. Deelnemers krijgen een lesmap, het handboek Open Boek en informatieve artikelen. Studiebijeenkomsten worden afgewisseld met huiswerk-opdrachten. De slotopdracht is het schrijven van een leesplan om leesbevordering op school naar een hoger niveau te tillen.

Lessen/duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur en 1 terugkomdag
Locatie: diverse locaties van BplusC en jeugdboekhandel Silvester
Prijs €450,- ex materialen
Docent: Liselotte Dessauvagie
Benodigdheden: 15 uur zelfstudie en opdrachten

Schijf je in via onderwijs@BplusC.nl