Open Boek

Deze cursus schoolt leerkrachten tot leescoördinator op hun school.

Inleiding

Deze cursus schoolt leerkrachten tot officiële leescoördinator op hun school. Zonder aandacht voor leesbevordering missen technisch lezen en begrijpend lezen een belangrijke stimulans. Samen zijn zij een noodzakelijk begin. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Hierbij is het van groot belang dat een leescoördinator de beginselen van literatuuranalyse en kennis van kinderliteratuur onder de knie heeft. Samen met een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non-fictie, is dit de spil waar het leesonderwijs om draait. Deelnemers krijgen een lesmap, het handboek Open Boek en informatieve artikelen. Studiebijeenkomsten worden afgewisseld met huiswerk-opdrachten. De slotopdracht is het schrijven van een leesplan om leesbevordering op school naar een hoger niveau te tillen.

 

Lessen/duur: 6 bijeenkomsten van 3 uur op de woensdagmiddag  

van 14.00 – 17.00 uur 

Lesdagen:   

  • 8 en 22 februari 2023 
  • 29 maart 2023 
  • 10 mei 2023 
  • 31 mei 2023  
  • 7 juni 2023 

 
Locatie: bibliotheek Oegstgeest en de laatste bijeenkomst op 7 juni is in  jeugdboekhandel Silvester in Leiden 

 
Prijs €450,- ex materialen 
Docent: Liselotte Dessauvagie 
Benodigdheden: 15 uur zelfstudie en opdrachten 

Schijf je in via onderwijs@BplusC.nl