Bibliotheek op school

BplusC Bibliotheek werkt graag met u samen aan een stimulerend leesklimaat op school. We doen dit onder de naam Bibliotheek op school.

Een goede taalontwikkeling is een belangrijke factor voor schoolsucces. Het werken aan taalvaardigheid en het bevorderen van leesmotivatie zijn dus van essentieel belang. 

Met een strategisch, meerjarig samenwerkingsverband tussen bibliotheek, school en gemeente maken we gezamenlijk een kwaliteitsslag in het leesonderwijs. We zetten vooral in op leesmotivatie, want dat zorgt voor meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal! Onze leesconsulenten komen ook graag bij u langs om te kijken hoe de leesomgeving op school een impuls kan krijgen. Dit is een belangrijke factor bij het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen.

Bibliotheek op school en Digitale geletterdheid
Elke school die wil investeren in leesbevordering en digitale geletterdheid kan projecten aanvragen voor een of meerdere klassen.

Bibliotheek Pakket
Scholen die een Bibliotheek Pakket hebben (abonnement, Monitor en/of Kohaschool), betalen geen instaptarief voor lees-producten en projecten ter ondersteuning van het leesonderwijs en digitale vaardigheden. Ook zijn de reiskosten van leesconsulenten en mediacoaches inbegrepen.