Trash art | percussie concert

Discipline
Muziek
Periode
Doelgroep
Groep 5 en 6
 
Groep 7 en 8
Pakketten
Cultuur Vrij
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
1 les van 1 uur
 
Prijs
 
Docent
Marleen Everink
Lesmateriaal
 
Benodigdheden
afvalmateriaal, aanwezigheid groepsleerkracht, eventueel 1 of 2 hulpouders
 
Voorbereiding
verzamelen van bruikbaar afvalmateriaal (flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes, papiertjes, glaswerk)

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

In Trash art | percussie concert gaat de vakleerkracht muziek
met de kinderen aan de slag rond het thema ‘geen afval maar
een nieuwe start’. De kinderen leren met allerlei restmaterialen
een ‘percussie concert’ maken. Het door de kinderen verzameld
afval krijgt zo een tweede leven.
Voorafgaand aan de les geeft de groepsleerkracht de klas de
opdracht om flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes,
papiertjes en glaswerk te verzamelen.
De les start met een korte kennismaking met afvalkunst, ook
wel aangeduid met de hippe term ‘trash art’. Dan gaan de
kinderen met afvalmateriaal ritmisch leren musiceren. Wat kan
je met een lege fles? Welke klank heeft een plastic zak? De
vakleerkracht begeleidt hen hierbij en studeert een concert
met de kinderen in. Het resultaat is een percussie concert op
afvalmaterialen dat de kinderen kunnen presenteren aan de
hele school. Dit project maakt de kinderen ervan bewust dat je
afvalmaterialen kunt recyclen, wat je ervan kunt maken en dat
je dus van niets ‘iets’ kun maken.