Toneel in de klas | machines

Discipline
Toneel
 
Natuur en techniek
 
Kunst
Periode
Doelgroep
Groep 5 en 6
Pakketten
Cultuur Pakket
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 1 les van 1,5 uur (klassen <20), 2 lessen van 45 minuten per halve klas (klassen >20). Cultuur Plus 1 les van 2 uur (klassen <20), 2 lessen van 45 minuten per halve klas (klassen >20)
 
Prijs
 
Docent
vakleerkracht van Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Lesmateriaal
 
Benodigdheden
speellokaal/ gymzaal, cd-speler
 
Voorbereiding
lesbrief behandelen

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

In deze les komen de kinderen op een speelse manier in
aanraking met techniek. De machine vormt hierbij het
uitgangspunt. Uit welke onderdelen bestaat een machine? Hoe
schuift het in elkaar? Hoe ontstaat beweging? Aan de hand van
spelopdrachten ervaren de kinderen dit aan den lijve.
De kinderen gaan met elkaar een grote machine uitbeelden,
waarbij elk onderdeel een bepaalde functie heeft. Voor de
eindopdracht ontwerpen ze in groepjes een machine waarbij
ze gestimuleerd worden om samen te werken op het gebied
van functie en vormgeving. Die eindopdracht presenteren de
kinderen aan elkaar.
In het Plus-project reflecteert de vakleerkracht samen met de
kinderen uitgebreid op de eindopdracht. Daarna krijgen ze tijd
om de eindopdracht op basis van de verbeterpunten aan te
passen. Deze verbeterde machine wordt opnieuw gepresenteerd,
waardoor de kinderen van elkaar leren.