Toneel in de klas | Japan in Leiden

Discipline
Toneel
Periode
Doelgroep
Groep 7 en 8
Pakketten
Kunst en cultuur op school
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 5 lessen van 1 uur (klassen <20), 5 lessen van 45 minuten per halve klas (klassen >20) Cultuur Plus 10 lessen van 1 uur (klassen <20), 10 lessen van 45 minuten per halve klas (klassen >20), 1 generale repetitie en 1 voorstelling
 
Prijs
Zie Prijzen Kunst en cultuur op school
 
Docent
vakleerkracht van Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Lesmateriaal
lesbrief en lesboekjes voor de kinderen
 
Benodigdheden
speellokaal/gymzaal, digibord Plus: aula of gymzaal voor voorstelling
 
Voorbereiding
voorbereidingsmoment plannen, lesbrief behandelen

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Ontdek met de klas wat Leiden met Japan verbindt. Haal Japan in de school met het project Japan in Leiden. 

In vijf toneellessen gaan de kinderen aan de slag met de thema’s Bushido, robots, manga’ s, rituelen en status. In de les over status leren ze bijvoorbeeld het verschil in standen in het oude Japan. Zo heeft de Shogun een hogere status dan een arbeider. Door beide rollen te spelen ervaren de kinderen aan den lijve wat status is: ze leren dat houding en oogopslag voor een groot deel bepalen wat je status is. 

In het Plus-project krijgen de kinderen nog vijf toneellessen. Hierin werken ze toe naar De Hofreis, een voorstelling over de reis die Von Siebold maakte om de Shogun te ontmoeten. De kinderen worden tijdens de repetitie gestimuleerd om zelf hun teksten te maken. Deze kunnen ze in een later stadium opschrijven en bijvoorbeeld als tekstboekje presenteren bij de afsluiting van Japan in Leiden. In overleg plant de school een datum voor de voorstelling, als afsluiting.

Voorafgaand aan de lessenserie komt de vakleerkracht op school om het project met directie en team voor te bereiden. Leerkrachten krijgen informatie en kunnen vragen stellen. Daarbij kunnen ze ideeën over de ontwikkeling van het project inbrengen. Het is de bedoeling dat het project schoolbreed gedragen wordt, vooral bij de volledige lessenserie.

Kennismaken, beleven en reflecteren zijn de pijlers van Japan in Leiden. Toneel helpt kinderen om geschiedenis te onderzoeken en sociale aspecten te ervaren. Door een stuk uit het verleden te spelen wordt de verbeelding gestimuleerd. Ook maken de kinderen verbindingen met het leven nu. In het Plus-project ervaren de kinderen ook dat het schrijven van een script anders is dan het schrijven van een opstel. Bovendien leren ze presenteren door mee te spelen aan de voorstelling.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Janivo Stichting, Fonds 1818 en het VSB Fonds. In het voortraject heeft Jeugdtheaterschool Leiden e.o. scholen gevraagd hun intentie uit te spreken deel te nemen aan dit project. Deze scholen krijgen voorrang bij het inschrijven.