Schrijvers van de Ronde Tafel

Discipline
Taal & Media
 
Toneel
 
Taal en rekenen
 
Tijd
 
Kunst
Periode
februari t/m mei 2018
Doelgroep
Groep 5 en 6
Pakketten
Kunst en cultuur op school
Thema's
Locatie
Bibliotheeklocatie of op school indien logistiek mogelijk
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 2 lessen van 45 minuten. Cultuur Plus 1 les van 45 minuten en 1 les van 75 minuten
 
Prijs
Zie Prijzen Kunst en cultuur op school
 
Docent
schrijver (taal & media) en Britt Fievez (toneel)
Lesmateriaal
 
Benodigdheden
klaslokaal en speellokaal/gymzaal Plus: pennen en papier
 
Voorbereiding
klas indelen in groepjes (4 à 5 kinderen), die goed kunnen samenwerken

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Ontmoet een van de Schrijvers van de Ronde Tafel! Duik daarna dieper in zijn of haar verhalen met de vakleerkracht toneel. 

De schrijver is een van de twintig Schrijvers van de Ronde Tafel. Zij komen regelmatig bij elkaar. Het liefst op een plaats die iets met geschiedenis te maken heeft. Ze schrijven verhalen over personen die lang geleden leefden. Bijvoorbeeld over Berend uit de boeken van Martine Letterie. Hierin lees je over het leven op een kasteel in de middeleeuwen. Of over Willem van Oranje of Anne Frank in de boeken van Arend van Dam, waarin hij nog veel meer oude helden tot leven wekt. 

Na het schrijversbezoek gaan de kinderen in het Basis-project met de vakleerkracht toneelfragmenten in een still zetten, met bijbehorende emoties en dramatische momenten. 

In de Plus-les bedenken de kinderen in groepjes een verhaal. Ze schrijven een korte toneeltekst over de vraag: Wat als ik in die tijd leefde? Daarna verdelen ze de rollen: er is een verteller en er zijn acteurs. De verteller neemt je mee in het verhaal, de acteurs spelen toneel en nemen de dialogen voor hun rekening. 

Kinderen uit groep 5 en 6 halen hun inspiratie graag uit onderwerpen die buiten hun directe omgeving liggen, zoals informatie uit het journaal, van internet of uit het verleden. Ze kunnen daarnaast werken met talige spelopdrachten en laten zich graag uitdagen om zelf teksten te schrijven (Plus-project).