Muziek het jaar rond

Discipline
Muziek
Periode
Doelgroep
Pakketten
Werken aan kwaliteit - scholing en ondersteuning
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
10, 20 of 40 lessen per schooljaar
 
Prijs
vanaf € 65 per uur
 
Docent
vakleerkracht muziek
Lesmateriaal

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Muziekonderzoek is 'hot'. Wetenschappers hebben stijgende
belangstelling voor de invloed van muziek op de hersenen. Hun
voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de
ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en
stimuleert de emotionele intelligentie. Reden te meer om
muziek een vaste plek te geven in het lesprogramma op school!
Schakel een vakleerkracht muziek in en uw kinderen krijgen
structureel muziekles van een vakleerkracht muziek in de klas.