Monitor

Discipline
Taal & Media
Periode
Doelgroep
Groep 3 en 4
 
Groep 5 en 6
 
Groep 7 en 8
 
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies
Pakketten
Bibliotheek op school
 
Werken aan kwaliteit - scholing en ondersteuning
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
 
Prijs
€2,25 (per leerling vanaf groep 4, per schooljaar)
 
Docent
leesconsulent
Lesmateriaal

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Als school opbrengstgericht werken aan het leesonderwijs? Doe mee met de Monitor.

De Monitor is een digitaal instrument dat inzicht geeft in het leesgedrag, de leesomgeving en het leesplezier van kinderen. Met digtale vragenlijsten voor de kinderen uit groep 4 t/m 8, de leerkrachten (van alle klassen) en de leesconsulent van de bibliotheek brengen we het huidige leesklimaat in kaart. 

De bibliotheek analyseert de ingevulde vragenlijsten. Op basis hiervan krijgt het team een presentatie over de leesmotivatie van de kinderen en de leesbevorderende activiteiten van de leerkrachten. Gezamelijk stellen we doelen die met de Monitor het jaar daarop getoetst kunnen worden.