Levende geschiedenis | Prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen

Discipline
Cultureel erfgoed
 
Tijd
 
Ik en de wereld
Periode
Doelgroep
Groep 5 en 6
 
Groep 7 en 8
Pakketten
Kunst en cultuur op school
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 1 les van 1,5 uur. Cultuur Plus 1 les van 2 uur
 
Prijs
Zie Prijzen Kunst en cultuur op school
 
Docent
vakleerkracht(en) van PRAE
Lesmateriaal
lesbrief
 
Benodigdheden
digibord
 
Voorbereiding
voorbereidende les geven (gewenst), historische periode kiezen, klaslokaal inrichten met stoelen in kring

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Breng de geschiedenis tot leven in de klas. Er is keuze uit de periodes prehistorie (jagers en boeren), Romeinse tijd (Grieken en Romeinen) of middeleeuwen (steden en staten). Al in de tijd van de jagers en boeren woonden er mensen in Leiden, de Romeinen hebben er een stoer fort gebouwd en in de middel-eeuwen was onze stad wereldberoemd om het Leidse laken. 

Gekleed in historisch kostuum en aan de hand van replica’s en echte archeologische vondsten uit Leiden vertelt de vakleerkracht over deze perioden uit de geschiedenis. De kinderen kunnen het verleden van hun stad bekijken, beluisteren, ruiken, proeven en voelen. 

In het Plus-project gaan de kinderen daarna met twee vakleerkrachten zelf in groepjes aan de slag: zij onderzoeken, schrijven en maken iets als aandenken aan de betreffende historische periode.

De belangstelling voor historische aspecten, het verleden en 'hoe het allemaal gekomen is' neemt in deze leeftijdscategorie toe. Dit project speelt hierop in. Het laat hen begrippen rondom cultureel erfgoed uit eigen omgeving hanteren en benoemen. Ze kunnen, vanuit hun eigen perspectief en vanuit het perspectief van een ander uit een andere generatie, aangeven waarom zaken voor de toekomst worden bewaard. Ze worden uitgedaagd verbanden te leggen tussen het verleden en het heden. Kinderen van deze leeftijd ontwikkelen een besef van wat er heeft plaatsgevonden doordat ze het zich kunnen verbeelden.