Letters leren dansen

Discipline
Dans
 
Taal & Media
 
Muziek
 
Taal en rekenen
Periode
Doelgroep
Groep 3 en 4
Pakketten
Kunst en cultuur op school
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 2 lessen van 45 minuten. Cultuur Plus 2 lessen van 1 uur
 
Prijs
Zie Prijzen Kunst en cultuur op school
 
Docent
Francine van der Kamp (dans) Plus Susanne Gersch (muziek)
Lesmateriaal
 
Benodigdheden
speellokaal/ gymzaal, Plus: digibord of beamer, potloden, gummen

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Overal om je heen zie je letters en woorden, niet alleen op school. Welke letters en woorden heb je al geleerd? Welke zie je om je heen? Hoe ziet een letter eruit? En hoe klinken ze? 

Op basis van een boek over het alfabet kijken de kinderen met de vakleerkracht naar de vorm en de klank van letters. Sommige letters klinken bijvoorbeeld hard, andere zacht. Sommige letters zijn sierlijk, andere rechttoe rechtaan. Hoe kun je daar een beweging van maken?

In het Plus-project gaan de kinderen na het dansen van letters  over op muziek maken met letters. Letterklanken vormen samen een spannend muziekstuk dat ze met elkaar kunnen laten horen. Daarna schrijven ze ook zelf een muziekstuk op basis van letters.

Kinderen van deze leeftijd zijn op school voornamelijk bezig met leren lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurt vooral cognitief (verbaal-linguïstisch). Met dit project worden kinderen op een andere (lichamelijk-kinesthetische) manier aan-gesproken. Op een fysieke manier leren lezen en schrijven ondersteunt het leerproces. Kinderen activeren om woorden en letters om hen heen te herkennen ook. Sommige kinderen leren hierdoor zelfs gemakkelijker lezen en schrijven. Bovendien ontdekken ze dat niet alleen taal een middel is om te communiceren, maar dans (en muziek) ook!