Inspiratiemiddag| Netwerk Cultuureducatie

Discipline
Beeldende kunst
 
Cultureel erfgoed
 
Dans
 
Muziek
 
Taal & Media
 
Toneel
Periode
woensdag medio november 2017 en medio april 2018, van 14.00 tot 16.30 uur
Doelgroep
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies
Pakketten
Kunst en cultuur op school
 
Werken aan kwaliteit - scholing en ondersteuning
Thema's
Locatie
culturele instelling of school in Leiden
 
Lessen/duur
1 bijeenkomst van 2,5 uur per halfjaar
 
Prijs
€ 25 (scholen met een Cultuur Pakket 50% korting)
 
Docent
2 specialisten cultuureducatie BplusC, Cultuureducatiegroep, e.a.
Lesmateriaal

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Inspiratiemiddag| Netwerk Cultuureducatie

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie door onze informatieve en inspirerende netwerkbijeenkomsten. Bouw tegelijkertijd een netwerk op met anderen die actief zijn in de onderwijs- of cultuursector. 

Het Netwerk Cultuureducatie Holland Rijnland biedt inspiratie en informatie aan medewerkers uit het basisonderwijs en het culturele veld. Ook is er ruimte voor uitwisseling. Steeds staat er een nieuw thema centraal. Dit wordt gekozen op basis van de actualiteit en de wensen van deelnemers. Denk aan cultuur-educatieve workshops, presentaties over overheidsbeleid en aansprekende praktijkvoorbeelden.

BplusC organiseert, ondersteunt en voedt samen met de Cultuureducatiegroep het netwerk door twee bijeenkomsten per jaar te organiseren. Ook onderhoudt zij een digitaal netwerk op LinkedIn. Doel van het netwerk is het stimuleren van de samenwerking tussen het primair onderwijs en de cultuursector in Holland Rijnland.