Fantaseer een fabel

Discipline
Taal & Media
Periode
Doelgroep
Groep 5 en 6
 
Groep 7 en 8
Pakketten
Bibliotheek op school
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
2 lessen van 1 uur
 
Prijs
€80
 
Docent
leesconsulent
Lesmateriaal
 
Voorbereiding
klas in groepjes van ca. 4 kinderen indelen

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Fabels lijken op het eerste gezicht grappige korte verhaaltjes over dieren, maar er zit altijd een verborgen, serieuze boodschap of waarschuwing in. Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, vergroot het plezier in lezen en schrijven en geeft verhaalinzicht. 

In de eerste les leest de leesconsulent een aantal fabels voor. De kinderen leren een fabel en diens boodschap herkennen. Zoals een fabel over vriendschap of liegen. Dan krijgen ze de opdracht zelf een fabel te bedenken. Welke boodschap of waarschuwing willen ze in het verhaal kwijt? Welke dieren worden de hoofdpersonages? 

Tijdens de tweede les staat het schrijven van een fabel centraal. De boodschap of waarschuwing en de hoofdpersonages die ze hebben gekozen, krijgen een rol in hun eigen verhaal. De leesconsulent begeleidt het schrijfproces.

Tot slot maken de kinderen op basis van hun beeld bij de verhalen ook een tekening. Door voorlezen en tekenen te combineren, luisteren de kinderen met meer aandacht en blijft het verhaal beter hangen. Het illustreren van hun eigen verhaal zet hen aan het denken over de essentie (de moraal).