Cursus | Interne Cultuurcoördinator

Discipline
Muziek
 
Dans
 
Toneel
 
Beeldende kunst
 
Cultureel erfgoed
 
Taal & Media
Periode
woensdag 11 oktober en 22 november 2017, 10 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 30 mei 2018, 13.30 tot 16.30 uur
Doelgroep
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies
Pakketten
Kunst en cultuur op school
 
Werken aan kwaliteit - scholing en ondersteuning
Thema's
Locatie
diverse culturele instellingen in Leiden e.o.
 
Lessen/duur
7 bijeenkomsten van 3 uur en 1 presentatie op school
 
Prijs
€ 585
 
Docent
docent cultuureducatie van Hogeschool Leiden
Lesmateriaal
 
Benodigdheden
21 uur zelfstudie en opdrachten

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

 

Word de specialist voor cultuureducatie op jouw school! Zie je kansen om cultuur en onderwijs beter op elkaar te laten aan-sluiten? Wil je een stimulerende en coördinerende rol op je ne-men? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator iets voor jou!

Een interne cultuurcoördinator (icc’er) is een deskundige die op school het cultuurbeleid ontwikkelt en (mede) uitvoert. 
Tijdens de cursus werk je in zeven bijeenkomsten aan een beleidsplan voor je eigen school, het vergroten van je kennis van en inzicht in cultuureducatie, het creëren van draagvlak bij je collega’s, team en directie, inzicht in het aanbod van culturele instellingen en het uitwisselen van ervaringen met andere cur-sisten. Het lesmateriaal bestaat uit online informatieve artikelen.

Na afloop van de cursus ontvang je een door het ministerie van OCW erkend certificaat Coördinator Cultuureducatie. Ook wordt deze cursus gevalideerd door het beroepsregister voor leraren.

Werk je in de culturele sector, als educatief medewerker of als freelancer? Dan kun je in overleg ook meedoen. Neem contact met ons op via onderwijs@BplusC.nl.