Bericht aan de toekomst | levende klassenfoto

Discipline
Beeldende kunst
 
Taal & Media
 
Tijd
 
Kunst
Periode
Doelgroep
Groep 7 en 8
Pakketten
Kunst en cultuur op school
Thema's
Locatie
op school
 
Lessen/duur
Cultuur Basis 1 les van 1,5 uur. Cultuur Plus 1 les van 30 minuten en 1 les van 1,5 uur
 
Prijs
Zie Prijzen Kunst en cultuur op school
 
Docent
Casper Sikken (beeldende kunst), Plus: Nelleke van den Bogaard (taal & media)
Lesmateriaal
lesbrief
 
Benodigdheden
stiften en vellen papier, vrij lokaal/ruimte om apparatuur te testen (half uur voor aanvang les), Plus: digibord of computer met beamer
 
Voorbereiding
inschrijven met minimaal 2 klassen, tafels in ruime u-vorm zetten, klas indelen in 5 groepen, Basis: voorbereidende les uit lesbrief geven

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Een klassenfoto is een bijzonder document, dat vooral leuk is voor later. Maar op een foto staat iedereen stil en hoor je niemands stem. In dit project blazen de kinderen leven in een klassenfoto. Ze maken een korte film voor later, waarin zij een bericht aan zichzelf of klasgenootjes in de toekomst sturen.
De kinderen maken kort kennis met de videoapparatuur. Waarom staat een camera op een statief, hoe hanteer je een geluidshengel? Daarna ontwikkelen de kinderen in groepjes met een specifieke taak het concept en het plan van aanpak voor de film. Voorwaarde is dat de film in één take wordt opgenomen.

Dan nemen de kinderen de levende klassenfoto op met een professionele video-opnameset. Ze richten de filmset in en zijn verantwoordelijk voor camera, geluid, licht, regie, mise-en-scène en timing. En dan is het: “3, 2, 1... Actie!” Na afloop kunnen de kinderen het eindproduct (korte film) direct bekijken op het digibord.

In het Plus-project gaan de kinderen voorafgaand aan de filmles hun eigen toekomstverwachtingen en -wensen vormgeven. Dit doen ze op basis van een boek met een verhaal over de toekomst. 

Technische vaardigheden en interesse en inzicht in technische principes nemen bij kinderen van deze leeftijd steeds meer toe. In dit project leren de kinderen diverse aspecten van het maken van een videofilm en deze in de praktijk toepassen. Ze ervaren hierbij hoe belangrijk het is om samen te werken en taken te verdelen. Daarnaast staan zij stil bij hun eigen leven in de toekomst en verwoorden of verbeelden dit.