Inschrijven en voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze projecten, producten, voorstellingen, trainingen en inspiratiedagen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Cultuur Vrij
Alle projecten worden geleverd onder de voorwaarden die bij de betreffende projecten beschreven staan.

Inschrijven kan het hele schooljaar, mits het (nog) beschikbaar is. 

BplusC neemt contact op met de school, het kindercentrum of de buitenschoolse opvang (hierna: de aanvrager) voor het maken van afspraken rond de projecten waar de aanvrager zich voor heeft ingeschreven. De aanvrager draagt samen met BplusC de zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvrager heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. 

Als de aanvrager meer dan een maand van tevoren een project wil verzetten dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan is verzetten niet meer mogelijk. Komt de aanvrager de gemaakte afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van het project af, dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen. 

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen (leerkrachten, kinderen, vakleerkrachten, etc.) zorgdragen voor een goede uitvoering van de projecten. BplusC is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer tijdens een project spullen zoekraken of kapot gaan. De school dient zorg te dragen voor de materialen en faciliteiten van betrokken partijen.

BplusC biedt projecten aan die zowel door vakleerkrachten van BplusC als door externe organisaties worden uitgevoerd. In dat laatste geval treedt BplusC op als bemiddelaar tussen scholen en externe organisaties. Dit betekent dat wij voor beide partijen aanspreekpunt zijn en zorgdragen voor een goede uitvoering van projecten. Het is belangrijk dat u altijd direct contact met ons opneemt, mochten er problemen optreden of wijzigingen voorkomen.

Algemeen coördinator onderwijs: Vivian Treurniet, v.treurniet@BplusC.nl, 071 516 85 06.

Cultuur Pakketten
Op de projecten en voorstellingen van de Cultuur Pakketten zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan. Ze worden geleverd onder de voor-waarden die bij de betreffende projecten en voorstellingen beschreven staan.

Als u Cultuur Basis of Plus heeft, zorg dan dat u de klassen die geen voorstelling bezoeken, inschrijft voor een project. Als u Cultuur Flex heeft, bent u vrij te kiezen welke groepen u inschrijft voor een project. Kijk in de hoofdstukken van de betreffende groepen voor de keuzemogelijkheden. 

BplusC heeft op basis van de wensen van de scholen voor-stellingen ingekocht en de scholen ingedeeld. De data en tijden staan vast en kunnen dus niet meer verzet worden. Als de school op de geplande datum en/of tijd verhinderd is, kan de school alleen in overleg met BplusC en indien dat mogelijk is, met een andere school ruilen. Scholen dienen hiertoe zo snel mogelijk contact op te nemen met BplusC. Ga naar het hoofdstuk Schoolvoorstellingen voor een beschrijving van de voorstellingen. In een brief bij de brochure staat beschreven welke voorstellingen, speeldata en -locaties BplusC voor u geselecteerd heeft.

BplusC neemt contact op met de school voor het maken van afspraken rond de projecten waar de school zich voor heeft ingeschreven. De school draagt samen met BplusC de zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de school hiervan een bevestiging. De school heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. Als de school meer dan een maand van tevoren een project wil verzetten dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan is verzetten niet meer mogelijk. Komt de school de gemaakte afspraken niet na of ziet de school alsnog van het project af, dan is restitutie van de bijdrage die de school betaalt voor deelname aan een Cultuur Pakket niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om het project opnieuw in te plannen of een ander project aan te vragen.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen (leerkrachten, kinderen, vakleerkrachten, medewerkers van theaters, etc.) zorg dragen voor een goede uitvoering van voorstellingen en projecten. BplusC is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer tijdens een voorstelling of project spullen zoekraken of kapot gaan. De school dient zorg te dragen voor de materialen en faciliteiten van betrokken partijen.

BplusC biedt projecten aan die zowel door vakleerkrachten van BplusC als door externe organisaties worden uitgevoerd. In dat laatste geval treedt BplusC op als bemiddelaar tussen scholen en externe organisaties. Dit betekent dat wij voor beide partijen aanspreekpunt zijn en zorgdragen voor een goede uitvoering van projecten. Het is belangrijk dat u altijd direct contact met ons opneemt, mochten er problemen optreden of wijzigingen voorkomen.

Algemeen coördinator onderwijs: Vivian Treurniet, v.treurniet@BplusC.nl, 071 516 85 06.

Bibliotheek op maat
Alle producten en bijeenkomsten worden geleverd onder de voorwaarden die bij de betreffende producten en bijeenkomsten beschreven staan. 

Levert BplusC projecten, producten, voorstellingen, trainingen of inspiratiedagen op maat, dan gelden daarvoor de afspraken die in overleg met het kindercentrum, de school, buitenschoolse opvang of andere instelling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (hierna: de aanvrager) vastgelegd zijn.

Inschrijven kan het hele schooljaar, mits het (nog) beschikbaar is. 

De aanvrager krijgt vooraf bericht van BplusC of het product of de bijeenkomst beschikbaar is in de gewenste periode. BplusC neemt vervolgens contact op met de aanvrager voor het maken van afspraken rond de producten en bijeenkomsten waar de aanvrager zich voor heeft ingeschreven. De aanvrager draagt samen met BplusC de zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvrager heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. 

Als de aanvrager meer dan een maand van tevoren een bijeenkomst wil verzetten of een product in een andere periode wil gebruiken dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan is verzetten niet meer mogelijk. Komt de aanvrager de gemaakte afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van het product of de bijeenkomst af, dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen. 

De aanvrager is in principe zelf verantwoordelijk voor het vervoer van producten van en naar bibliotheeklocaties van BplusC. Tegen betaling van € 5 per rit kan BplusC de producten ook halen en brengen.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen (leerkrachten, kinderen, vakleerkrachten, etc.) zorgdragen voor een goede uitvoering van bijeenkomsten en levering van producten. BplusC is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer tijdens de leenperiode of bijeenkomst spullen zoekraken of kapot gaan. De school dient zorg te dragen voor de materialen en faciliteiten van betrokken partijen.

OnderwijsKansen 
Alle OnderwijsKansen (OK) producten worden geleverd onder de voorwaarden die bij de betreffende producten beschreven staan.

Inschrijven kan het hele schooljaar, mits het (nog) beschikbaar is.

De school, het kindercentrum of de buitenschoolse opvang (hierna: de aanvrager) krijgt vooraf bericht van BplusC of het OK product beschikbaar is in de gewenste periode. BplusC neemt vervolgens contact op met de aanvrager voor het maken van afspraken rond de producten waar de aanvrager zich voor heeft ingeschreven. De aanvrager draagt samen met BplusC de zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvrager heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. 

Als de aanvrager meer dan een maand van tevoren een OK product in een andere periode wil gebruiken of annuleren dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. In principe kan dit kosteloos. Is deze periode verstreken dan is verzetten of annuleren niet meer mogelijk. Komt de aanvrager de gemaakte afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van het product af, dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen.

De aanvrager is in principe zelf verantwoordelijk voor het vervoer van producten van en naar bibliotheeklocaties van BplusC. OK kindercentra kunnen de producten uit de OK bibliotheek gratis laten vervoeren. Overige aanvragers halen en brengen de producten zelf of betalen € 5 per rit.

OK scholen en kindercentra kunnen gratis gebruik maken van OK producten. Tegen betaling kunnen ook andere scholen en kindercentra gebruik maken van deze producten. OK producten zijn allereerst bedoeld voor OK scholen en kindercentra, zij hebben daarom voorrang bij aanvragen. 

OK producten zijn twee maanden te leen, met uitzondering van het product Piramide collectie. Hierbij overlegt BplusC met de school of het kindercentrum over de leentermijn.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen (leerkrachten, kinderen, vakleerkrachten, etc.) zorgdragen voor een goede levering en retournering van producten. BplusC is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer tijdens de leenperiode spullen zoekraken of kapot gaan. De school dient zorg te dragen voor de materialen en faciliteiten van betrokken partijen.

Trainingen en inspiratiedagen
Alle trainingen en inspiratiedagen worden geleverd onder de voorwaarden die bij de betreffende trainingen en inspiratie-dagen beschreven staan.

Inschrijven voor trainingen en inspiratiedagen die op vast-gelegde data plaatsvinden kan tot de uiterste inschrijfdatum die bij de betreffende trainingen en inspiratiedagen beschreven staat, mits het maximum aantal deelnemers (nog) niet bereikt is. De school, het kindercentrum of de buitenschoolse opvang krijgt vervolgens bericht van BplusC of de training of inspiratiedag beschikbaar is en/of doorgaat.

Inschrijven voor trainingen en inspiratiedagen die niet op vast-gelegde data plaatsvinden kan het hele schooljaar, mits de trainingen of inspiratiedagen beschikbaar zijn in de gewenste periode. De school, het kindercentrum of de buitenschoolse opvang (hierna: de aanvrager) krijgt bericht van BplusC of de trainingen of inspiratiedagen beschikbaar zijn in de gewenste periode. BplusC neemt vervolgens contact op met de aanvrager voor het maken van afspraken. De aanvrager draagt samen met BplusC de zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvrager heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. Als de aanvrager meer dan een maand van tevoren trainingen of inspiratiedagen wil verzetten dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan is verzetten niet meer mogelijk. 

Komt de aanvrager de gemaakte afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van trainingen of inspiratiedagen af, dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen (leerkrachten, kinderen, vakleerkrachten, etc.) zorgdragen voor een goede uitvoering van trainingen en inspiratiedagen. BplusC is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer tijdens trainingen en inspiratiedagen spullen zoekraken of kapot gaan. De school dient zorg te dragen voor de materialen en faciliteiten van betrokken partijen.

Meer weten over...