kinderopvang

Uitgangspunten

Hier staan wij voor
Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’ Kinderen leren reflecteren (reageren) op zichzelf en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met elkaar om te gaan. Met zorg voor en waardering van hun leefomgeving. Kinderen staan niet los van anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel. 

Hoe jong kinderen ook zijn, deze context is altijd het vertrek-punt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen we bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen we ook op uw kindercentrum bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Voor alle kinderen
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, creatieve, kritische en genuanceerde mensen in onze complexer wordende samenleving is wat wij voor ogen hebben. Dit is soms een hele speurtocht. Er is zo veel mogelijk. Daarom is BplusC in de kinderopvang graag uw gids!

Voorwaarden

Algemeen
Workshops, leesproducten en meer expertise in de kinderopvang aanvragen, kan het hele schooljaar, zo lang de voorraad strekt, het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt, afhankelijk van de beschikbaarheid van vakexperts en m.u.v. activiteiten op een specifieke startdatum. 

Alles wordt geleverd volgens de afspraken die BplusC in overleg met de kinderopvang maakt. Deze voorwaarden legt BplusC in een offerte of afsprakenbevestiging (of aanvullend per mail) vast. De kinderopvang kan eventuele wijzigingen binnen een week doorgeven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast.

De kinderopvang is verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in de offerte of opdrachtbevestiging (of aanvullend per mail) vastgelegd worden. 

Als de kinderopvang meer dan een maand van tevoren een afspraak wil wijzigen, dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 

Komt de kinderopvang de gemaakte afspraken niet na of ziet de school alsnog van producten of activiteiten af, dan dient de kinderopvang het volledige bedrag te betalen.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen zorg dragen voor een goede uitvoering van activiteiten en een goede levering en retournering van producten. De kinderopvang is aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode spullen zoekraken of kapot gaan.

Voorwaarden Leesproducten (OnderwijsKansen)
Elke kinderopvang die wil investeren in lezen en taal kan gebruik maken van de OnderwijsKansen leesproducten. Kinderopvang met relatief veel ‘doelgroepkinderen’ (OK-opvang) geniet wel een aantal voordelen: het aanvragen en vervoer van OK leesproducten is gratis en deze centra voor kinderopvang krijgen voorrang bij het aanvragen op andere centra. Andere centra voor kinderopvang betalen een kleine vergoeding voor OK leesproducten. Een overzicht van vve-locaties en informatie over de regeling staat op gemeente.leiden.nl/projecten/onderwijskansen/vve.

De kinderopvang krijgt vooraf bericht van BplusC of de aangevraagde leesproducten beschikbaar zijn in de gewenste periode. 

Leesproducten worden op de kinderopvang (en soms bij de kinderen thuis) ingezet.

Voorwaarden Workshops
De locatie van workshops is nagenoeg altijd bij u op de kinderopvang, tenzij anders is afgesproken.

Alle workshops zijn geschikt voor kinderen vanaf 2,5 jaar (tot ca. 4 jaar), m.u.v. het Baby- en peuterconcert (0-1 jaar/1-2,5 jaar/2,5-4 jaar) en de Kamishibai (vanaf 2 jaar).

Het maximaal aantal kinderen per workshop is 20, m.u.v. de workshops beeldende kunst (maximaal 15). Om workshops beeldende kunst goed uit de verf te laten komen rekent BplusC op 1 begeleider per 3-5 kinderen. De kinderen hebben kleren aan die vies mogen worden of schorten.

De kinderopvang is verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in de voorwaarden, bevestiging en/of offerte (of aanvullend per mail) vastgelegd worden. Denk aan de ontvangst van vakleerkrachten, het voorbereiden van ruimtes, klaarzetten van benodigdheden, voorbereiden van de kinderen, communiceren van bijzonderheden etc.

BplusC gaat ervan uit dat er een pedagogisch medewerker van de kinderopvang aanwezig is bij de uitvoering van activiteiten, m.u.v. workshops waarbij de groep gesplitst wordt en tenzij anders is vastgelegd. Een positieve, actieve, ondersteunende houding van de pedagogisch medewerker draagt bij aan het plezier dat de kinderen aan de activiteit beleven.

Voorwaarden Bibliotheekabonnement
De kinderopvang krijgt 1 pas per groep. Per pas kunt u maximaal 2 objecten per kind lenen. De leentermijn is 6 weken en er gelden reguliere te-laat-vergoedingen. De pas staat op naam van de opvang en blijft in de bibliotheek. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de geleende materialen. Ruilen kan met de groep of de pedagogisch medewerker komt zelfstandig naar de gewenste bibliotheeklocatie. Ruilen is mogelijk tijdens de reguliere openingstijden.

Voorwaarden lidmaatschap Digidreumesen
Met minimaal twee pedagogisch medewerkers in huis die de training Digidreumesen hebben gevolgd, kan de kinderopvang een lidmaatschap Digidreumesen aanvragen. 

Elke medewerker die de training volgt krijgt een persoonlijke inlogcode voor www.digidreumes.nl en de kinderopvang ontvangt materiaal om het keurmerk Digidreumesen Wij spelen Digiwijs te etaleren.
Het keurmerk geeft aan dat de kinderopvang: 
1) digitale media bewust interactief, betrouwbaar en spelenderwijs inzet voor jonge kinderen, 2) gebruikmaakt van apps en digitale prentenboeken die zijn onderzocht door deskundigen op educatieve waarde, ontwikkelingsgebieden en leeftijdscategorie en 3) ouders bij de mediaopvoeding betrekt en pedagogisch advies geeft over de juiste inzet van digitale media.