Uitgangspunten en voorwaarden

Kinderopvang | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Buiten- en naschoolse opvang

Voor alle kinderen en jongeren
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Kinderen en jongeren stimuleren om zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, creatieve, kritische en genuanceerde mensen in onze complexer wordende samenleving is wat wij voor ogen hebben. Dit is soms een hele speurtocht. Er is zoveel mogelijk. Daarom is BplusC in de kinderopvang en het onderwijs ook graag uw gids.

Hier staan wij voor
Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen en jongeren. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’ Kinderen en jongeren leren reflecteren (reageren) op zichzelf en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met elkaar om te gaan. Met zorg voor en waardering van hun leefomgeving. Kinderen en jongeren staan niet los van anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel.

In de projecten, lessen, leesproducten en schoolvoorstellingen is deze context, naast plezier, dan ook altijd het vertrekpunt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen we bij kinderen en jongeren de levenslust en de wil om te leren – en hopen we ook op uw school of kinderopvang bij te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Meer weten over...