Kinderopvang

OnderwijsKansen | BoekStart in de kinderopvang | Kunst en cultuur in de kinderopvang | Werken aan kwaliteit | zoeken

OnderwijsKansen

Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgen kinderen betere kansen. VVE stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen van 0 tot 6 jaar door middel van lezen, spel en interactie allerlei vaardigheden. In de gemeente Leiden is het beleid voor VVE bekend onder de naam OnderwijsKansen. Vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste partner binnen het OnderwijsKansenplan.

De OnderwijsKansen leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een taalstimulans te bieden. Niet alleen voor jonge, maar ook voor oudere kinderen heeft BplusC een selectie aan materialen die bij hen passen.

De leesproducten zijn te leen voor alle kinderopvang. Ze zijn gratis voor VVE-kinderopvang en tegen een kleine vergoeding ook te leen voor andere kinderopvang, mits ze niet aangevraagd zijn door een VVE-kinderopvang.

BoekStart in de kinderopvang

Ouders, opvoeders en professionals hebben een grote invloed op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De opbouw van de woordenschat gaat in de eerste levensjaren dan ook razendsnel. BplusC werkt graag samen met u aan een stimulerend (voor)lees- en mediaklimaat in de kinderopvang. We doen dit onder de naam BoekStart in de kinderopvang. Met een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinder-opvang en gemeente brengen we kinderen en hun ouders via de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking. Leesplezier staat voorop. Want dat draagt bij aan meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal!

In het hoofdstuk BoekStart in de kinderopvang vindt u allerlei mogelijkheden ter ondersteuning, inspiratie en scholing terug. Lees meer over het inspiratiefestival ter voorbereiding op De Nationale Voorleesdagen of de training Interactief voorlezen voor pedagogisch medewerkers. Wilt u een leeshoek opzetten of vernieuwen? BplusC kan u daarbij ondersteunen. Ook voor advies op het gebied van ouderparticipatie en ondersteuning bij het invullen van een ouderbijeenkomst kunt u bij ons terecht. 

BoekStart in de kinderopvang bestaat uit verschillende modules. Deze brengen tezamen meer expertise in huis en zorgen voor een goed voorleesklimaat. De opvang kan zich hiermee ook profileren en als structurele partner van de bibliotheek delen in de middelen die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld vve, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid. Doorloopt u alle modules, dan wordt de opvang officieel gecertificeerd als BoekStart locatie. De leesconsulent van de bibliotheek coördineert dit traject in samenwerking met de kinderopvang. De leesconsulent is geschoold in het geven van trainingen aan pedagogisch medewerkers.

Kunst en cultuur in de kinderopvang

Of uw kinderopvang nu op zoek is naar leuke, losse workshops voor de kinderen of naar scholing en inspiratie voor pedagogisch medewerkers; het kan allemaal! U kunt kunst en cultuur de plek geven die bij de kinderopvang, de pedagogisch medewerkers en de kinderen past. BplusC zorgt voor een professionele impuls op het gebied van beeldende kunst, dans en muziek. 

In het hoofdstuk Kunst en cultuur op school geven wij een inkijkje in de mogelijkheden. Laat u inspireren, kies doelgericht, vertel uw wensen of vraag advies. Wij zijn graag uw partner, om bij u op de kinderopvang kunst en cultuur een stimulans te geven; met meerwaarde en onder begeleiding van onze professionele vakleerkrachten.

Werken aan kwaliteit

Maatwerk

BplusC vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw vraag. Daarom ontwikkelt BplusC ook workshops, producten, voorstellingen, scholing en ondersteuning op maat. Heeft uw opvang bijvoorbeeld een speciale themaweek, iets te vieren of een andere specifieke vraag? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op.

Meer weten over...