Werken aan kwaliteit

Scholing en inspiratie | Ondersteuning | zoeken

Werk met BplusC aan cultuureducatie, leesonderwijs en media-educatie met kwaliteit! Door van tijd tot tijd inspiratie buiten de deur te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus of bijeenkomst, blijven leerkrachten en teams gemotiveerd en hebben zij meer plezier in hun werk. Ook met ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbijeenkomsten, advies of digitale middelen, kan BplusC zorgen voor meerwaarde of de dagelijkse lespraktijk verrijken.

Bibliotheek op school

Met het actieplan Tel mee met taal wil de Rijksoverheid de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden bij kinderen en jongeren verbeteren. In het kader daarvan helpt BplusC u graag om de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden bij kinderen te verbeteren.

Via het programma Bibliotheek op school kunt u aan de slag kunt met leesbevordering en mediawijsheid op een manier die bij de kinderen past. Niet alleen in de vorm van scholing maar ook in de vorm van ondersteuning door een leesconsulent of mediacoach. Samen met scholen werken we aan een ideale lees- en mediaomgeving. Dit is namelijk een belangrijke factor bij het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen.

Kunst en cultuur op school

De Rijksoverheid wil met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit bereiken dat het leergebied kunstzinnige oriëntatie over de hele linie meer kwaliteit krijgt. Naast een kwalitatief programma voor de kinderen zelf, steekt BplusC graag energie in effectieve scholing en ondersteuning binnen het programma Kunst en cultuur op school. Zodat u cultuureducatie met kwaliteit kunt bieden.

Vanaf 2017 werkt BplusC hiertoe ook nauw samen met Cultuureducatiegroep die in onze regio Holland Rijnland het programma Cultuureducatie met kwaliteit uitrolt.

Maatwerk

BplusC vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw vraag. Daarom ontwikkelt BplusC ook workshops, scholing en ondersteuning op maat. Heeft uw opvang of school bijvoorbeeld een studiedag of speciale themaweek? Wilt u een team- of ouderbijeenkomst organiseren over cultuureducatie, lezen of mediawijsheid? Of heeft u een andere specifieke vraag? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op.