OnderwijsKansen

Groep 1 en 2 | Groep 3 en 4 | Groep 5 en 6 | Groep 7 en 8zoeken

Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgen kinderen betere kansen. VVE stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen van 0 tot 6 jaar door middel van lezen, spel en interactie allerlei vaardigheden. In de gemeente Leiden is het beleid voor VVE bekend onder de naam OnderwijsKansen. Vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste partner binnen het OnderwijsKansenplan.

De OnderwijsKansen leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een taalstimulans te bieden. Niet alleen voor jonge, maar ook voor oudere kinderen heeft BplusC een selectie aan materialen die bij hen passen.

De leesproducten zijn te leen voor alle scholen. Ze zijn gratis voor VVE-scholen en tegen een kleine vergoeding ook te leen voor andere scholen, mits ze niet aangevraagd zijn door een VVE-school.