Leerlijnen Cultuur Paketten

Alle projecten van de Cultuur Pakketten zijn onderdeel van een of meerdere leerlijnen. Deze leerlijnen hebben cultuureducatie, leesbevordering of mediawijsheid als basis. Daarbij richten wij ons op betekenisvol leren en geloven we in verbindingen met andere leergebieden. Voor de onderwerpen van de projecten lieten wij ons inspireren door steeds een ander leergebied. Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.

De leerlijn Taal en rekenen richt zich vooral op lees- en rekenplezier. Leerdoelen als jezelf uit kunnen drukken met je lichaam en met taal, klankonderscheiding, gericht luisteren, je bewegen in de ruimte, ritmegevoel en specifieke activiteiten die het automatiseringsproces van lezen en rekenen ondersteunen vind je in deze leerlijn terug. We werken vanuit de gedachte van meervoudige intelligenties.

De leerlijn Ik en de wereld gaat over de kinderen zelf en de wereld waarin ze leven. Het gaat ook over hoe kinderen hun eigen leven en wereld ervaren en hoe anderen dat doen. Betekenis geven is een centraal begrip. We sluiten daarmee aan op vakken als aardrijkskunde, burgerschapsvorming, staatsinrichting en geestelijke stromingen. Onderwerpen die terugkomen zijn: wonen, weer, bestuur, bevolking, zingeving en verkeer. We verkennen de eigen straat, bezoeken de eigen stad, ontdekken Nederland, Europa en tenslotte de rest van de wereld.

In de leerlijn Kunst draait alles om muziek, dans, beeldende kunst en toneel. Het creatief proces, een creatief onderwerp, verbeeldingskracht, beleven, jezelf uiten en reflecteren zijn enkele ingrediënten van deze leerlijn. Kunst is altijd doel, nooit middel. Het laat kinderen kennismaken met kunstenaars, muzikanten, schrijvers, dansers of acteurs en brengt hen in aanraking met muziekinstrumenten, beeldende kunstwerken en theatervoorstellingen. Zelf beleven en zelf doen staat centraal.

De leerlijn Tijd staat in het teken van heden, verleden en toekomst. Denk aan leerdoelen als: je oriënteren in de tijd, (historisch) tijdsbesef ontwikkelen, begrippen van tijdsaanduiding en – indeling doorgronden en kennismaken met historische bronnen en personen. De Canon van Nederland en de 10 tijdvakken van De Rooy bieden inspiratie, vooral daar waar onderwerpen betrekking hebben op kunst, media of erfgoed dat nog altijd actueel is of zichtbaar in onze regio.

In de leerlijn Natuur en techniek draait het om nieuwsgierigheid, inventiviteit en onderzoekend leren. Leerdoelen als ontwerpen met oog voor functionaliteit en vormgeving en onderzoeken van verscheidenheid en vind je in deze leerlijn terug. Alles wat leeft, natuurkundige verschijnselen en technische snufjes uit de directe leefomgeving van de kinderen krijgen een plek in deze leerlijn. Daarbij draait het om de vorm, functie, werking, eigenschappen, context van deze levende en ‘dode’ dingen.