Groep 1 en 2

Kunst en cultuur op school | Bibliotheek op school | OnderwijsKansen | Zoeken

Voor inspiratie en ondersteuning op het gebied van kunst, kennis en contact, de drie pijlers van BplusC, kunt u bij ons terecht. Ons hart en onze kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid. Hieronder leest u meer over de onderdelen van ons programma.

Kunst en cultuur op school

Zorg voor een professionele impuls op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, taal & media en toneel! Of uw school nu op zoek is naar leuke, losse projecten of projecten waarmee de school invulling kan geven aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie; het kan allemaal. U kunt onze projecten de plek geven die bij de school, de leerkrachten en de kinderen past. Lees meer over Kunst en cultuur op school

Bibliotheek op school

Leer kinderen de vaardigheden die zij als geen ander nodig hebben in de eenentwintigste eeuw. De bibliotheek van BplusC werkt graag samen met u aan een stimulerend lees- en mediaklimaat op school. We werken aan taalvaardigheid, ontwikkelen digitale geletterdheid en stimuleren leesmotivatie bij de kinderen van uw school. Lees meer over Bibliotheek op school

OnderwijsKansen

Geef kinderen betere kansen met voor- en vroegschoolse educatie (vve). Onder de naam OnderwijsKansen biedt BplusC leesproducten om kinderen een (extra) taalstimulans te geven. Al lezend, spelenderwijs en interactief maken de kinderen kennis met uiteenlopende thema’s. Lees meer over OnderwijsKansen

Maatwerk

BplusC vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw vraag. Daarom ontwikkelt BplusC ook projecten, producten, voorstellingen, scholing en ondersteuning op maat. Heeft uw school bijvoorbeeld een speciale themaweek, verdieping of verbreding nodig bij een vak, zoekt u invulling voor een ouderavond of heeft u een andere specifieke vraag? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op.