Cultuureducatie met kwaliteit

Met het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit wil de rijksoverheid kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek geven in het primair onderwijs. In deze regio is een vierjarig project ontwikkeld door basisscholen, gemeente en culturele instellingen. Onder het motto Leren van gister en vandaag voor de cultuureducatie van morgen zijn BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw samen met basisscholen, culturele instellingen en gemeenten aan de slag gegaan. Met als doel om kinderen in Leiden en de regio Holland Rijnland een culturele loopbaan bieden om hen te laten uitgroeien tot zelfbewuste en creatieve mensen die actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan willen leveren.

Wij werken volgens een ‘drietrapsraket’. Deze bestaat uit een voorhoedegroep, een klankbordgroep en het peloton. De scholen en culturele instellingen uit de voorhoede zijn actief betrokken bij de te realiseren ontwikkelingen. Het klankbord reflecteert op voorstellen uit de voorhoede. Het peloton bestaat uit de overige scholen. Zij passen de ontwikkelde activiteiten gaandeweg in hun onderwijsprogramma in.

Resultaten en activiteiten
In 2013 en 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling van een referentiekader cultuureducatie en een scholingsprogramma. Het jaar 2015 stond in het teken van de implementatie van het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs Scholen kunnen aan de hand van het referentiekader bepalen welke competenties zij gedurende acht jaar bij de kinderen d.m.v. cultuureducatie willen ontwikkelen. Culturele instellingen kunnen hun lessen m.b.v. het referentiekader aanscherpen zodat de lessen (nog) beter aansluiten bij de vraag van scholen. De programma's van BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw zijn in vernieuwd of geijkt aan dit kader. Ook in 2016 werken we verder aan de implementatie en coachen we scholen bij het werken aan doorlopende leerlijnen en instellingen bij het aansluiten bij het onderwijsprogramma. Het gezamenlijk scholingsprogramma van BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw kan hierbij ondersteuning bieden. 

Nieuwsbrief
Lees hier het laatste nieuws. 
Of meld je aan voor de nieuwsbrief Cultuureducatie met kwaliteit in Holland Rijnland. 

Contact
Wilt u meer weten of meedenken? Neem dan gerust contact op met Vivian Treurniet (algemeen coördinator onderwijs): v.treurniet@BplusC.nl of 071 516 85 06.