Twee leden Raad van Toezicht

BplusC is dé organisatie voor kennis, kunst en contact in Leiden en omstreken. Een plek waar mensen welkom en gelijk zijn, ongeacht achtergrond, etniciteit, seksualiteit, inkomen, religie, politieke overtuiging of kennisniveau. Waar je niets hoeft, maar - als je wilt - wordt uitgedaagd en geprikkeld. Naast een bibliotheek bestaat BplusC uit een muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling Kunst en Beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst Leiden. Kortom: BplusC is er voor iedereen, we zijn toegankelijk en laagdrempelig. Samen staan we voor kwaliteit en creativiteit!

Voor BplusC zijn we op zoek naar

twee leden Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van BplusC ziet toe op het beheer en het beleid van de Raad van Bestuur, ondersteunt de Raad van Bestuur, monitort de resultaten en benoemt eventuele risico’s. De Raad van Toezicht van BplusC bestaat uit zes leden met ieder een eigen aandachtsgebied.  

 

Algemeen profiel RvT en werkwijze

Als lid van de Raad van Toezicht heb je affiniteit met de doelstellingen en missie van BplusC. Je hebt interesse in kunst en cultuur, kennis en informatie, welzijn en/of educatie. Leden beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, hebben relevante kennis en ervaring en beschikken over een breed netwerk. RvT leden hebben een goede mix van afstand en betrokkenheid en kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT. Je onderschrijft de Code Cultural Governance.

RvT vergadert volgens een vastgesteld schema, ten minste vier keer per jaar. De RvT bespreekt zijn eigen functioneren jaarlijks. Er is een reglement waarin werkwijze, taken en verantwoordelijkheden toegelicht worden en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna éénmaal herbenoeming mogelijk is voor een tweede periode van vier jaar.

 

Gezochte profielen

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht is BplusC op zoek naar nieuwe leden, met het volgende profiel:

  1. Bibliotheken, cultuureducatie en -participatie

Je hebt kennis van de verschillende sectoren waarin BplusC haar werkzaamheden uitvoert. Je hebt ervaring met bibliotheekwerk en/of cultuureducatie en het stimuleren van kennis en cultuur in de samenleving.

 

  1. Public affairs en Communicatie

Je brengt kennis in op het terrein van communicatie, zowel extern (stakeholdermanagement) als intern. Je hebt ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van positionering en profilering, communicatie en marketing.

 

BplusC wil diversiteit en inclusiviteit actief verder vormgeven. Het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. BplusC besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams. BplusC nodigt daarom eenieder uit te solliciteren.

Informatie

Meer informatie over BplusC vind je op de website www.bplusc.nl.  Wil je meer over de functie weten, dan kun je contact opnemen met dhr. E. van der Spek, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon:  06-57571866.

Sollicitatie

Spreekt de functie je aan, stuur je motivatie en cv dan naar Jolanda de Boer, bestuurssecretaresse j.deboer@bplusc.nl. De sluitingsdatum is 24 september 2022. De gesprekken worden bij voorkeur gevoerd in week 40.