Lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

BplusC is dé organisatie voor kennis, kunst en contact in Leiden en omstreken. Een plek waar mensen welkom en gelijk zijn, ongeacht achtergrond, etniciteit, seksualiteit, inkomen, religie, politieke overtuiging of kennisniveau. Waar je niets hoeft, maar - als je wilt - wordt uitgedaagd en geprikkeld. Naast een bibliotheek bestaat BplusC uit een muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling Kunst en Beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst Leiden. Kortom: BplusC is er voor iedereen, we zijn toegankelijk en laagdrempelig. Samen staan we voor kwaliteit en creativiteit!

 

Voor BplusC zijn we op zoek naar een:

 

Lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

De Raad van Toezicht van BplusC ziet toe op het beheer en het beleid van de Raad van Bestuur, ondersteunt de Raad van Bestuur, monitort de resultaten en benoemt eventuele risico’s. De Raad van Toezicht van BplusC bestaat uit zes leden met ieder een eigen aandachtsgebied.  

 

Algemeen profiel RvT en werkwijze

Als lid van de Raad van Toezicht heeft u affiniteit met de doelstellingen en missie van BplusC. U heeft interesse in kunst en cultuur, kennis en informatie, welzijn en/of educatie. Leden beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, hebben relevante kennis en ervaring en beschikken over een breed netwerk. RvT leden hebben een goede mix van afstand en betrokkenheid en kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT. U onderschrijft de Code Cultural Governance.

 

RvT vergadert volgens een vastgesteld schema, ten minste vijf keer per jaar. De RvT bespreekt zijn eigen functioneren jaarlijks. Er is een reglement waarin werkwijze, taken en verantwoordelijkheden toegelicht worden en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is voor een tweede periode van vier jaar.

 

Gezocht profiel

Gezocht wordt een kandidaat met een sterk financieel profiel. U heeft kennis en ervaring met de bekostiging van maatschappelijke ondernemingen, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en het vermogen om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. Ervaring met huisvesting en vastgoed is daarbij belangrijk. Het te werven lid van de Raad van Toezicht gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

BplusC wil diversiteit en inclusiviteit actief verder vormgeven. Het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. BplusC besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams. BplusC nodigt daarom eenieder uit te solliciteren.

 

Informatie

Meer informatie over BplusC vindt u op de website www.bplusc.nl.  Wilt u meer over de functie weten, dan kunt u contact opnemen met dhr. E. van der Spek, voorzitter Raad van Toezicht. Te bereiken via het bestuurssecretariaat op 071-5161625.

 

Sollicitatie

Spreekt de functie u aan, stuur uw motivatie en cv dan naar Jolanda de Boer, bestuurssecretaresse jdeboer@bplusc.nl. De sluitingsdatum is 7 april 2023. De gesprekken worden bij voorkeur gevoerd op 14 april 2023.