Wat doen de Cultuurcoaches?

De Cultuurcoaches in de wijk zijn een initiatief van de gemeente Leiden en laten de jeugd (4-18 jaar), ouderen en mensen in de zorg kennis maken met oa. muziek, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater.

De cultuurcoaches van de gemeente Leiden stimuleren deelname aan cultuur. De afgelopen jaren hebben we ons gericht op buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijken. In de nieuwe cultuurnota staat dat hier nieuwe doelgroepen bij komen. Naast kinderen en jongeren gaan we ons ook richten op thuiswonende ouderen en op zorginstellingen. Ook zijn we vanaf 2020 niet in twee wijken actief, maar in vier wijken actief! Zo zijn we nu al hard aan het werk om een mooi programma te maken in de wijken Leiden Noord, Zuidwest, Mors en Slaaghwijk.

Op donderdag 30 januari, stakingsdag van het onderwijs, waren de eerste activiteiten in Het Gebouw in Leiden Noord.

Ben je benieuwd naar de nieuwe activiteiten van de cultuurcoaches, geef je dan op voor de nieuwsbrief.

De Cultuurcoaches in de wijk
Sophie Graven, Anja Schakel en Kevin Jolly

Kantoor: Nieuwstraat 4 Leiden
Telefoon: 071-5168515
Mail: cultuurcoach@BplusC.nl