BplusCetera september 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het mt! Deze keer kun je o.a. meer lezen over de invulling coördinator Lessen & Cursussen, de pilot Merenwijk, de nieuwe balie in bibliotheek Nieuwstraat en het afscheid van Ita de Hes. 

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Toelichting beleid Lessen & Cursussen

Bij de openingsvergadering voor docenten op 3 september jl. is gebleken dat er behoefte is aan uitleg over het beleid ten aanzien van:
- de verhouding lesgebonden (LGU)/niet-lesgebonden uren (NLU) 
- deeltijdontslag
- het speerpunt ‘Alles begint met samenspel’

Lees hierover meer in de Toelichting beleid L&C. (Het sjabloon instellingsregeling, waarover in dat document gesproken wordt, kun je hier downloaden). 

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Oproep: kandidaten voor de or gezocht

In december 2018 loopt de zittingsperiode van de ondernemingsraad af en treden alle leden gelijktijdig af. De or is bezig met de voorbereidingen voor or-verkiezingen, waarbij de medewerkers or-leden kunnen kiezen voor de nieuwe zittingsperiode. Daarom bij dezen namens het mt de oproep om na te denken of je je kandidaat zou willen stellen voor de or. Een leerzame ervaring en de kans om jouw afdeling en collega's te vertegenwoordigen. Nadere informatie over de or-verkiezingen en hoe je je kandidaat kunt stellen volgt via de or.

Wie: Cindy IJdo
Status: Lopend

Invulling coördinator Lessen & Cursussen

De openstaande vacature coördinator L&C (o.a. sectie Dans/Theater en Beeldend) wordt tijdelijk ingevuld door Kirsten Mieog met ondersteuning van Ciska Mertens. Naar verwachting zal deze tijdelijke invulling tot eind van het jaar duren. De selectieprocedure voor de definitieve invulling van de coördinatorfunctie wordt op korte termijn gestart.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Afscheid Ita

Ita de Hes vertrekt bij  BplusC als hoofd Lessen & Cursussen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor haar afscheidsfeestje op donderdag 4 oktober.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Balie Nieuwstraat

Het definitief ontwerp is gepresenteerd en goed ontvangen. Vanwege het budget is er voor de toptitels een andere optie gekozen en worden deze boeken meer geintegreerd in het i-Lab. Hierdoor wordt de verbinding van het i-Lab en de bibliotheek versterkt. Daarmee is er ook wat ruimte gevonden om de aanduidingen goed aan te brengen. De bewegwijzering voor het i-Punt (balie), toptitels, nieuw en i-Lab krijgen een gelijke vormgeving en aanduiding. De kleurstelling van het topblad en de voorkant is op dit moment nog het laatste onderdeel dat ter discussie staat. Daarmee is het ontwerp dus op een haar na definitief en kunnen de offertes aangevraagd worden. 

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend

Pilot Merenwijk (2e jaar)

In het eerste kwartaal '18 heeft BplusC subsidie aangevraagd voor de activiteiten in het tweede jaar van de pilot Merenwijk (periode sept '18-sept '19). De gemeente Leiden heeft onlangs laten weten slechts de helft van de aangevraagde subsidie toe te kennen. Een uiterst verrassend, maar vooral teleurstellend bericht. Het besluit strookt niet met het belang dat de gemeente Leiden zegt te hechten aan de ontwikkeling en vernieuwing in de wijken. We gaan met spoed bekijken welk deel van de activiteiten in het tweede pilotjaar nog doorgang kunnen vinden. De late kennisgeving van de gemeente Leiden is hierbij een extra struikelblok, aangezien het tweede pilotjaar al van start is gegaan en er al afspraken over het programma zijn gemaakt met de wijkbewoners en samenwerkingspartners.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend
 

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2018 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in oktober 2018 op het programma staat.

Wie: Linda Capel
Status: 2018

Stand van zaken inschrijvingen 2018-2019

Op dit moment lopen de inschrijvingen, met name bij Dans, achter bij de verwachtingen. In de volgende nieuwsbrief volgt meer detailinformatie als de definitieve cijfers per 1-10-2018 beschikbaar zijn.

Wie: Marij Schols
Status: 01-09-2018
 

Offerte 2019-2021

BplusC heeft de offerte 2019-2021 voor 1 september aan de gemeente Leiden aangeboden. Willem van Moort zal de offerte op 1 oktober presenteren aan wethouder Yvonne van Delft en haar ambtenaren.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend