BplusCetera september 2017

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft deze maand een tamelijk volle agenda.

Er vinden (verschillende) gesprekken plaats met zowel het managementteam en de raad van bestuur als met de raad van toezicht. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de communicatie tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad, de jaarrekening 2016, de begroting 2018, de stand van zaken rond de inschrijving door cursisten, de KPI's (kritieke prestatie-indicatoren). De ondernemingsraad is nog in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de invulling van de NLU en een eventueel daaraan gekoppeld nieuw voorstel van de raad van bestuur.

Elke tweede donderdag van de maand om 11.00 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in Het Leidse Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen Innovatie & Marketing, Vastgoed & Facilitair en Staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice

Voor meer informatie: ondernemingsraad@BplusC.nl.