BplusCetera september 2017

Diverse projecten

Vervanging backend servers en uitwijk

De backend servers van BplusC zijn aan vervanging toe. Er loopt een onderzoek wat de beste manier is om dit te doen, zodanig dat de continuiteit van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk is gewaarborgd.

Wie: Cindy IJdo/ICT
Status: Lopend

Informatiebeveiliging

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Organisaties hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden. Ook BplusC is hiermee bezig, in nauwe samenwerking met onze accountant.

Een eerste stap in dit proces was de nieuwe gedragscode die in december '16 is vastgesteld en waarin een apart hoofdstuk is opgenomen over 'Meldplicht en voorkomen van datalekken'. De invoering van de AVG gaat samen met een systeem van hoge boetes in geval van overtreding van de regels. Daarom is het van groot belang zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De gedragscode is te vinden op AFAS InSite. Lees het stuk er nog eens op na of bespreek onduidelijkheden met je leidinggevende. Voor meer achtergrondinformatie over de nieuwe wetgeving kun je terecht op deze website.

Wie: Cindy IJdo/ICT
Status: Lopend

Vervanging RegiAct

BplusC is al langere tijd niet tevreden over het pakket dat door de cursusadministratie wordt gebruikt: RegiAct van AdSysCo en de hieraan gekoppelde applicaties voor o.a. het reserveren van ruimtes. We zijn op zoek naar een vervangende applicatie met meer functionaliteiten (t.b.v. het Onderwijs-aanbod, ondersteuning van marketingactiviteiten, managementinformatie, facilitaire ondersteuning e.d.). In augustus staan demonstraties gepland door verschillende leveranciers. Op basis van deze demonstraties wordt een shortlist opgesteld van max. 3 applicaties, die in een tweede ronde nader zullen worden bekeken.

Wie: Cindy IJdo/ICT
Status: Lopend

Offerte 2018-2019

Naar aanleiding van onze offerte 2018-2020 heeft de wethouder een aantal vragen gesteld. Op 15 augustus heeft BplusC een aanvulling op de offerte gestuurd waarin deze vragen worden beantwoord. De offerte en de aanvulling hierop vormen tevens input voor het externe onderzoek waarvoor de gemeente Leiden opdracht heeft gegeven aan dhr. Alwien Bogaart van DSP-groep.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend