BplusCetera september 2017

Bibliotheekvernieuwing

De huiswerkkamer

De huiswerkkamer is een project waarbij doelgroepkinderen (kinderen van laagopgeleide ouders met een laag inkomen) kwalitatief hoogstaande huiswerkbegeleiding krijgen. Het is toegesneden op de wijk waarin de kinderen wonen en er wordt nauw samengewerkt met de ouders en de school.
Door de (culturele) wereld en ontwikkelkansen van deze doelgroep te vergroten, bevorderen we gelijke kansen op participatie en zelfredzaamheid voor deze kinderen. BplusC vormt samen met een aantal partners uit de stad (JES Rijnland, SCOL, PROO Leiden en Scholengroep Leonardo da Vinci) het consortium dat dit project trekt.
De huiswerkkamer is een waardevolle aanvulling op de activiteiten van het Taalhuis, gericht op het bevorderen van ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van (laagopgeleide en/of anderstalige) volwassenen.

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Lopend

Pilot Merenwijk

Voor de pilot Merenwijk is subsidie aangevraagd bij en definitief toegekend door de gemeente Leiden, Fonds 1818 en St. De Carolusgulden. De bijdrage van de gemeente en Fonds 1818 zijn definitief toegekend, de aanvraag bij St. Carolusgulden is in behandeling genomen. De werkzaamheden om de locatie Merenwijk aan te passen zijn in de zomervakantie zullen starten zodra de gehele financiering rond is.

Wie: Linda Capel, Frank Baetens
Status: Lopend

Voortgang aanpassingen balie Nieuwstraat

Het optimaliseren van de voorzieningen rondom de balie in de Nieuwstraat heeft hoge prioriteit, maar heeft om verschillende redenen langer geduurd dan gehoopt en gewenst. In overleg met de medewerkers wordt er gewerkt aan de volgende verbeteringen:

  • Een volwaardige tweede werkplek met RFID-plaat, pinautomaat en telefoon
  • Sta-stoelen/krukken voor achter de balie, zodat staan, zitten en lopen kunnen worden afgewisseld (advies arbo)
  • Bewegwijzering balies
    Nico Zinke (coördinator Klantenservice Centrale) organiseert het overleg met de klantadviseurs en informeert het team over de voortgang.

Wie: Marij Schols, Frank Baetens
Status: Lopend

Privacy in de Frontoffice

Probiblio verzorgt bijeenkomsten voor de BplusC klantadviseurs over het onderwerp 'Privacy in de Frontoffice'. Klanten die gebruikmaken van onze computers voor o.a. het invullen van belastingaangiftes, het aanvragen van huursubsidies bij de gemeente of het printen van bankafschriften, doen vaak een beroep op ondersteuning van de Klantenservice.
De bijeenkomsten richten zich op de vraag: Hoe ga je als Klantenservice om met privacygevoelige informatie en hoe ver ga je bij het ondersteunen van de klant?

Wie: Marij Schols
Status: 25 en 27 september 2017

Workshop Taalhuis

In 2014 tekenden veertig bondgenoten uit de regio Holland Rijnland, waaronder BplusC, het Convenant regionaal bondgenootschap geletterdheid.
Daarna zijn we het Taalhuis binnen BplusC samen met het Taalnetwerk gaan opbouwen en neemt het aantal groepen en bezoekers in dit kader toe. Tijdens de workshop Taalhuis voor klantadviseurs gaan we in op het aanbod van het Taalhuis en de (vragen over) praktische zaken waar klantadviseurs mee te maken kunnen krijgen.

Wie: Marij Schols
Status: 6 en 7 september 2017