BplusCetera oktober/november 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het mt! Deze keer kun je o.a. meer lezen over de inschrijvingen in 2018-2019, de implementatie van CursAd, de personeelsbijeenkomsten in januari en Joris’ Kerstboom.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Belangrijke data januari 2019

In januari 2019 staan de Nieuwjaarslunch en de eerstvolgende personeelsbijeenkomsten gepland. De officiële uitnodigingen volgen, maar zet de data alvast in je agenda! 
Nieuwsjaarslunch: donderdag 10 januari 2019
Personeelsbijeenkomsten: maandag 14 januari 2019
9.00-10.30 uur: Theaterzaal, Het Leidse Volkshuis
13.00-14.30 uur: Koolzaal, bibliotheek Nieuwstraat

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Oproep: kandidaten voor de or gezocht!

In december 2018 loopt de zittingsperiode van de or af en treden alle leden gelijktijdig af. De or-verkiezingen, waarbij de medewerkers or-leden kunnen kiezen voor de nieuwe zittingsperiode zijn gepland voor 7-11 januari 2019. Het mt roept alle collega's op om na te denken of je je kandidaat zou willen stellen voor de or. Een leerzame ervaring en de kans om jouw afdeling en collega's te vertegenwoordigen.

Wie: Cindy IJdo
Status: Lopend

Aanstelling hoofd L&C

In september heeft de selectieprocedure voor de vacature hoofd L&C plaatsgevonden. Na twee gespreksrondes met mt, coördinatoren en P&O, en een assessment is besloten Jan van den Berg aan te stellen. Met Jan verwelkomen we een ervaren manager met veel inhoudelijke kennis van onze branche en dienstverlening. Jan stelt zichzelf aan jullie voor.

Wie: Willem van Moort
Status: Afgerond

BplusC doet mee met Joris' Kerstboom

Het tv-programma Joris’ Kerstboom laat mensen stilstaan bij een bijzondere levensgebeurtenis en biedt een plek om bijzondere verhalen te delen. De kerstboom is een ontmoetingsplaats voor mensen die als antwoord op de vraag ‘Voor wie heb jij een kerstgedachte?’ een foto of wens in een kerstboom komen hangen. Er komt een Joris' kerstboom te staan in alle bibliotheeklocaties.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2018 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in november en december 2018 op het programma staat.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend

Pilot Merenwijk (2e jaar)

Nieuw gevelbord dat de richting wijst naar bibliotheek Merenwijk

In het eerste kwartaal van 2018 heeft BplusC subsidie aangevraagd voor de activiteiten in het tweede jaar van de pilot Merenwijk (periode sept '18-sept '19). De gemeente Leiden heeft onlangs laten weten slechts de helft van aangevraagde subsidie toe te kennen. Een uiterst verrassend, maar vooral teleurstellend bericht. Het besluit strookt niet met het belang dat de gemeente Leiden zegt te hechten aan de ontwikkeling en vernieuwing in de wijken. De late kennisgeving van de gemeente Leiden is hierbij een extra struikelblok, aangezien het tweede pilotjaar al van start is gegaan en er al afspraken over het programma zijn gemaakt met de wijkbewoners en samenwerkingspartners.
BplusC heeft bezwaar gemaakt en de gemeente Leiden gevraagd het besluit te heroverwegen. We verwachten hierover op korte termijn een reactie, zodat duidelijk wordt welke activiteiten in het tweede pilotjaar doorgang kunnen vinden.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend

Collectie bladmuziek bibliotheek

De collectie bladmuziek van de bibliotheek wordt al langere tijd steeds minder uitgeleend en er komen steeds betere digitale alternatieven. Daarom is de collectie de afgelopen twee jaar al niet meer aangevuld. Met ingang van 1-1-2019 stoppen we met het aanbieden van de bladmuziekcollectie in de bibliotheek. Nadere informatie over de alternatieven en wat er gaat gebeuren met de resterende bundels volgt spoedig.

Wie: Hélène
Status: Lopend

Voortgang implementatie CursAd

De afgelopen twee maanden zijn in CursAd alle cursussen, inschrijvingen van leerlingen en cursisten en de verzending van facturen gerealiseerd. De koppeling van gegevens uit CursAd met de nieuwe website vraagt veel aandacht en wordt stapsgewijs gerealiseerd. Momenteel loopt de test voor het verwerken van inschrijvingen die via de nieuwe website moeten gaan binnenkomen in 2019.

Voor de komende twee maanden staan de volgende onderdelen van CursAd in de planning:
- Docenten-app; deze app maakt het mogelijk om presentielijsten digitaal te 
  verwerken en voor muziekdocenten komt een mogelijkheid om roosters met 
  individuele leerlingen aan te passen. Een testversie van de app is reeds
  uitgezet bij een aantal docenten.
- Rapla-koppeling; Rapla is de CursAd-versie van het huidige Regi-
  locatie/-web. Alle boekingen van locaties staan nu nog in Regi-web en zullen
  moeten worden overgezet naar Rapla. De collega’s die werken met het Regi-
  locatiesysteem moeten hierin worden geschoold.
- Onderwijs; afgesproken is dat ook de activiteiten voor het onderwijs via
  Cursad geadministreerd gaan worden. Startdatum voor invoer van deze 
  module is mede afhankelijk van de voortgang op de nog lopende onderdelen.
  Om voldoende inzet te kunnen plegen op de implementatie van CursAd zal
  Nico Zinke de komende twee maanden zich hierop richten en zal Marij
  Schols de coördinerende taken van de Klantenservice (balie Nieuwstraat en
  Roosterzaken) waarnemen.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend

Afscheid Tonny van Rijnswou en Johan Top

Deze maand nemen we afscheid van twee collega’s met een staat van dienst van meer dan 40 jaar bij BplusC: Tonny van Rijnswou (projectleider bibliotheekvernieuwing) en Johan Top (viooldocent). Jullie zijn van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van Tonny op donderdag 13 december a.s. van 16.30-18.30 uur in de Koolzaal, bibliotheek Nieuwstraat. Op uitdrukkelijk verzoek van Johan Top vindt zijn afscheid van BplusC in besloten kring plaats.

Wie: Hélène Neerhoff/Jan van den Berg
Status: Lopend
 

Stand van zaken inschrijvingen 2018-2019

Per 1 november is het aantal inschrijvingen voor Lessen en Cursussen  2.786.
Dit is 11 procent lager dan de stand per 1 november van het cursusseizoen 2017-2018.
Een toename zien we bij de cursuscategorie Foto & Nieuwe media, afname vooral bij Geschiedenis & Lifestyle en Dans & Theater.
 

Inschrijvingen 2017-2018 2018-2019
Beeldend 374 315
Dans & theater 404 249
Volksuniversiteit 147 111
Muziek 1.655 1.649
Taal 554 462
Totaal 3.134 2.786

Van de in totaal 282 aangeboden cursussen met een startdatum voor 3 november 2018 gaan 192 cursussen (68%) door met 1.208 geplaatste leerlingen/cursisten.
Voor de 20 cursussen/workshops die nog dit jaar van start gaan, staan nu 43 inschrijvingen genoteerd.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend