BplusCetera oktober/november 2018

Bericht van Willem van Moort

In november nemen we afscheid van twee collega’s met een staat van dienst van meer dan 40 jaar: Tonny van Rijnswou (projectleider bibliotheekvernieuwing) en Johan Top (viooldocent). Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet voor de organisatie en heel veel geluk gewenst.

Met Johan nemen we ook afscheid van een or-lid. In december 2018 loopt de zittingsperiode van de ondernemingsraad af en treden alle overige leden gelijktijdig af. De or-verkiezingen vinden plaats in de week van 7-11 januari 2019. Wie gaat de uitdaging aan en stelt zich kandidaat voor de or? Een leerzame ervaring en de kans om jouw afdeling en collega's te vertegenwoordigen!

Offerte 2019-2021

De gesprekken met de gemeente over de offerte voor de periode 2019-2021 verlopen constructief en geven vertrouwen dat het gaat lukken om een overeenkomst voor drie jaar af te sluiten en de bibliotheekvernieuwing een flinke impuls te geven.

In dit verband wil ik graag reageren op het artikel in het Leidsch Dagblad van afgelopen zaterdag, dat een ander beeld schetst. In het artikel wordt alleen aandacht besteed aan het onderzoek dat de gemeente Leiden in 2017 heeft laten uitvoeren, terwijl dit anderhalf jaar geleden is en we inmiddels al vele stappen verder zijn. Zowel de gemeente als BplusC hebben de nodige kanttekeningen bij het onderzoek. In goed overleg hebben we begin 2018 besloten gezamenlijk aan de slag te gaan met de conclusies en aanbevelingen, in plaats van de discussie te voeren over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en beschreven.

Deze toekomstgerichte insteek heeft geleid tot een concrete, SMART-geformuleerde prestatie-uitvraag van de gemeente Leiden en een nieuwe-stijl offerte 2019-2021, gebaseerd op KPI’s en een helder financieel model.  

Naast deze meer bestuurlijke ontwikkelingen, heeft BplusC in de jaren 2017-2018 veel nieuwe initiatieven ontplooid, zoals:

  • de vernieuwde vestiging in de Merenwijk
  • debatten in de Nieuwstraat
  • ‘open podia’ in Het Leidse Volkshuis en Muziekhuis
  • een i-Lab in de Nieuwstraat
  • de Huiswerkkamer in Het Gebouw (Arubapad)
  • samenwerking met Technolab Leiden (ToekomstTaal)
  • samenwerking met UB Leiden, Studium Generale en Leiden Global (Kennispodium 071)
  • samenwerking met Taalmuseum Leiden

BplusC vernieuwt zich in verschillende vormen en op verschillende plekken in de stad.

Alles bij elkaar geeft BplusC blijk van nieuw elan en wordt de vernieuwing steeds duidelijker zichtbaar voor de stad. De gemeente Leiden heeft daarom het vertrouwen uitgesproken om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) voor 3 jaar. Samen met wethouder Yvonne van Delft presenteren we onze offerte 2019-2021 in december aan de gemeenteraad.  

Meer hierover in de nieuwsbrief van december en op de personeelsbijeenkomsten op maandag 14 januari!

Willem van Moort