BplusCetera november 2017

Nieuws P&O

Regeling Docenturen (wijzigen verhouding LGU/NLU)
Op basis van de input uit gesprekken met docenten uit alle secties en urenregistratie door een representatieve groep docenten is de Regeling Docenturen geformuleerd. De regeling doet recht aan de afspraken die we met de gemeente in de UVOK hebben gemaakt (focus op samen kunst beleven) er houdt op een objectieve manier rekening met de verschillen tussen de disciplines, groepsgrootte en lesvormen. Op 26 oktober is de regeling aan de OR gepresenteerd en ter instemming voorgelegd. Op korte termijn zal het voorstel met de docenten worden besproken.

Wie: Ita de Hes/P&O
Status: Lopend