BplusCetera november 2017

Evaluatie transitie

Op 1 november 2016 was de transitie van BplusC een feit.

Doelstelling van de transitie:
De organisatie toekomstbestendig maken en flexibel in kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende eisen die daarmee aan de organisatie worden gesteld.

Sindsdien is er voor iedereen bij BplusC veel veranderd en nu, een jaar na de transitiedatum, is het tijd te evalueren in hoeverre de doelstelling van de transitie is gerealiseerd.

Bij deze evaluatie willen we naast RvB, mt, RvT en coördinatoren alle medewerkers uitnodigen met ons mee te denken en input te geven aan het evaluatietraject.

We vragen jullie om deze vragenlijst zo open en eerlijk mogelijk in te vullen.

Het transitieplan en herinrichtingsplan staan op AFAS InSite voor het geval je nadere informatie nodig hebt bij het invullen.

Voor vragen kun je terecht bij het hoofd van jouw afdeling.

Ingevulde formulieren graag voor 1 december a.s. per mail versturen naar c.ijdo@bplusc.nl. Per post versturen mag natuurlijk ook.

Alle resultaten worden verzameld en verwerkt in een evaluatierapport dat met alle betrokkenen gedeeld zal worden.

De evaluatie van de transitie en de organisatie is een continu proces en zal ook onderdeel uitmaken van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) dat in de eerste helft van 2018 zal worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
 

Willem van Moort