BplusCetera november 2017

BplusC in Actie

Nieuws uit het MT! Deze keer kan je o.a. meer lezen over de pilot Merenwijk, ToekomstTaal en het 10 jarig jubileum BplusC.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

Onderwerp Wie Status
Pilot Merenwijk Linda Capel/Frank Baetens Lopend
Kindercultuurfestival Carrousel Hélène Neerhoff 13-10-2017
i-Lab Hélène Neerhoff 2018-2020
ToekomstTaal Hélène Neerhoff 2018-2020
Evaluatie Onderwijskansen Hélène Neerhoff Afgerond
10 jarig jubileum BplusC Linda Capel 1 t/m 10 maart 2018
Leiden Asia Year Linda Capel vanaf half sept 2017
Evaluatie transitie Willem van Moort Nov-dec 2017
Vervanging backend servers en uitwijk Cindy Ijdo/ICT Lopend
BplusC nummerherkenning Cindy Ijdo/ICT 01-11-2017
Conciërgewoning locatie Nieuwstraat Frank Baetens Lopend
Voortgang aanpassingen balie Centrale Marij Schols Lopend
Interne verhuizingen Marij Schols 07-11-2017