BplusCetera november 2017

Bericht van Willem van Moort

Op 1 november 2016 was de transitie van BplusC een feit.

Sindsdien is er voor iedereen bij BplusC veel veranderd en nu, een jaar na de transitiedatum, is het tijd te evalueren in hoeverre de doelstellingen van de transitie zijn gerealiseerd.

Het is belangrijk om te evalueren wat er goed is gegaan, wat er beter kan en wat er nog ontbreekt. Als ik overzie hoeveel er is bereikt ben ik trots op wat we met elkaar tot stand hebben gebracht , maar uiteraard is er ook nog veel te verbeteren. Om hier een goed beeld van te vormen is ieders input van belang. Ik vraag jullie dan ook allen mee te denken over de verdere ontwikkeling van BplusC en het evaluatieformulier in te vullen! Meer hierover vind je verderop in deze nieuwsbrief.

Verder o.a. nieuws over de Regeling Docenturen (instellingsregeling) die op korte termijn met de docenten zal worden besproken en ter instemming aan de OR is voorgelegd.

Veel leesplezier!

Willem van Moort