BplusCetera mei 2018

BplusC in actie

Nieuws uit het mt! Deze keer kun je o.a. meer lezen over: de BplusC Opruimweek, de nieuwe taakverdeling binnen Vastgoed & Facilitair, de BplusC bakfiets én de mogelijkheid om te pinnen in leslocaties.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

At the Watergate - BplusC - Stuttgart

The Stuttgart-Leiden Connection is een samenwerking tussen BplusC en de Stuttgarter Musikschule. Deze Nederlands-Duitse gelegenheidsformatie bestaat uit BplusC-band Blow & Co, o.l.v. Anja Nielsen, en het Jeugdkamerorkest en Ensemble Serenata uit Stuttgart.The Stuttgart Leiden Connection heeft een topprestatie neergezet op het jeugdmuziekfestival At the Watergate in Sneek. Wat een kanjers! Dankjewel voor deze geweldige samenwerking en mooie week!

wie: Linda Capel
status: afgerond

Opruimweek

In de week van 2 tot en met 6 juli houden we een BplusC Opruimweek.
Waarom een opruimweek, hoor ik je denken. De afgelopen jaren hebben we aardig wat spullen en papier verzameld, die we niet meer nodig hebben of waarvan we zelfs zijn vergeten dat we ze nog hadden.
Daarnaast is er de privacywet (AVG) die ons verplicht om oude archieven, zowel fysiek als digitaal, op te schonen.
Bijkomend voordeel is dat we mogelijk meer ruimte overhouden voor de spullen die we wel echt nodig hebben.
Onze collega’s van de schoonmaak worden er ook blijer van, omdat het makkelijker is om een lege werkplek schoon te maken.

We hebben een klein projectteam opgericht, bestaande uit Katja, Eveline, Cindy en ik. In de komende weken zullen we jullie van meer informatie voorzien.

Schrijf de Opruimweek alvast in je agenda!

wie: Frank Baetens
status: lopend

Kassa's

In het begin van het jaar hebben we nieuwe kassa’s aangeschaft. Deze kassa’s gaan ons helpen om meer controle te hebben over de verhuringen en de losse verkoop. Daarnaast kunnen klanten eindelijk met pin betalen op de locaties Rapenburg, Oude Vest en Het Leidse Volkshuis.

Na een intensief traject om de kassa’s ook met de juiste inhoud te vullen, zijn we nu bezig met de opleiding van de facilitaire medewerkers en gaan we de komende maand proefdraaien. Een mooi project, dat Marnix, Meyke, Sasu en Pepijn (ICT) tot nu toe getrokken hebben.

wie: Frank Baetens
status: lopend

V&F: van gebouwbeheer naar productgroepbeheer

Twee weken geleden heb ik in het mt de nieuwe werkwijze van Vastgoed & Facilitair gepresenteerd. Het uitgangspunt is dat de afdeling overgaat van gebouwbeheer naar productgroepbeheer.

In de afgelopen maanden hebben de medewerkers samen met mij een intensief traject doorlopen om de voor en tegens op een rij te zetten.
Door verantwoordelijk te zijn voor één specifieke productgroep in het hele bedrijf, bijvoorbeeld 'beveiliging', 'schoonmaak' of 'arbo', in plaats van voor alle taken in één gebouw, komt iedere medewerker in zijn kracht te staan.
Elke medewerker heeft namelijk zijn specifieke voorkeur en specialisme, die hij/zij nu ook ten volle kan benutten.
Het beoogde resultaat is dat de dienstverlening voor iedereen in elk gebouw hetzelfde wordt.

We zijn binnen de afdeling langzaam de verantwoordelijkheden aan het overdragen en dat gaat soms goed en soms niet. We willen in september volledig klaar zijn om op de nieuwe manier te gaan werken.

Bekijk hier de productgroepen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

wie: Frank Baetens
status: lopend

BplusC Bakfiets

De samenwerking met De Zijl Bedrijven (DZB) wordt steeds intensiever. Om die samenwerking te bekrachtigen, heeft DZB een bakfiets ter beschikking gesteld aan BplusC om de logistieke uitdagingen in de binnenstad van Leiden beter te kunnen ondersteunen.

wie: Frank Baetens

Balie Nieuwstraat

Dinsdag 29 mei heeft het projectteam het voorlopig ontwerp mogen zien voor de balie in bibliotheek Nieuwstraat. De laatste sessie van het schetsontwerp had mooie varianten laten zien in dezelfde stijl als het i-Lab. Ook het Topper-display en het nieuwe-boeken-display zijn toen gepresenteerd. De voorkeuren en opmerkingen van het projectteam zijn vertaald en hebben verder vorm gekregen in het voorlopig ontwerp. Na de presentatie van het voorlopig ontwerp kan het projectteam de architect opmerkingen meegeven die uiteindelijk resulteren in een definitief ontwerp. Dat ontwerp zullen we breeduit met jullie delen.

wie: Frank Baetens
status: lopend

Implementatie cloud

Het implementatietraject met cloudleverancier TARQ is in maart van start gegaan en zal naar verwachting voor de zomer worden afgerond.

De migratie staat gepland voor het weekend van 9 en 10 juni a.s. Naar verwachting zal het BplusC netwerk normaal beschikbaar zijn.

Jullie worden d.m.v. een nieuwsbrief van TARQ geinformeerd over allerlei zaken rond de implementatie en het werken in de cloud.

Klik door om nieuwsbrief 5, 6, 7, 8 en 9, die in mei zijn verschenen, terug te lezen.

wie: Cindy IJdo
status: lopend

Medewerkersbijeenkomsten

Begin juli zullen er door het mt medewerkersbijeenkomsten worden georganiseerd met de resultaten van het medewerkeronderzoek, de evaluatie van de transitie en de nieuwe privacywetgeving AVG als onderwerpen. Binnenkort ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging.

wie: mt
status: lopend 

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2018 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC.

In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juni 2018 op het programma staat.

wie: Linda Capel
status: lopend

Implementatie CursAd

De medewerkers van de Klantadministratie zijn begonnen met de eerste training en invoer van gegevens in het nieuwe systeem CursAd. Er moet nog veel werk worden verzet, maar de eerste ervaringen over de mogelijkheden in CursAd zijn zeer positief en dat motiveert enorm.

wie: Marij
status: lopend

Jaarrekening/jaarverslag 2017

De jaarrekening en het jaarverslag 2017 zijn op 19 april jl. vastgesteld door de rvt.

wie: Willem van Moort
status: afgerond