BplusCetera mei 2018

Bericht van Willem van Moort

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Europese privacywetgeving AVG op 25 mei jl. is ingegaan. Ook bij BplusC zijn we hier al een flinke tijd druk mee. In deze interne nieuwsbrief volop informatie over ons informatiebeveiligingsbeleid, het privacystatement op de website en vooral hoe jullie hier allemaal een bijdrage aan kunnen leveren.

Na alle hectiek rond de gemeenteraadsverkiezingen zijn de gesprekken met de gemeente Leiden over de BplusC offerte voor de komende jaren gestart. Doelstelling van de gesprekken is om te komen tot een SMART geformuleerde opdracht (d.w.z. specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) en heldere prestatiedoelstellingen voor BplusC.

Belangrijk hierbij is dat de gemeente zich vooral uitspreekt over ‘wat’ zij van BplusC verwacht en dat BplusC in een concrete offerte beschrijft ‘hoe’ we dat gaan realiseren.

Het uitgangspunt is te komen tot een meerjarige Uitvoeringsovereenkomst (UVOK) voor de periode 2019-2021.

We streven ernaar deze offerte op 1 augustus 2018 op te leveren.

Willem van Moort