BplusCetera mei 2018

AVG

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook BplusC moet zich aan deze nieuwe Europese privacywetgeving houden. Iedereen in onze organisatie heeft met informatie en informatiebeveiliging te maken. Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk dat we zorgvuldig omgaan met deze informatie, vooral als het persoonsgegevens betreft.

BplusC en de AVG

Om te voldoen aan de AVG hebben we een informatiebeveiligingsbeleid (info voor medewerkers) opgesteld, een privacystatement op de website geplaatst en een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze taak maakt deel uit van de functie van Bestuurssecretaris (Cindy IJdo). Klik door voor de overige documenten: Algemene informatie en implementatieplan AVG en Informatiebeveiligingsbeleid.

De komende tijd zal in personeelsbijeenkomsten, de interne nieuwsbrief en op de verschillende afdelingen veel aandacht worden besteed aan informatiebeveiliging én hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren. Hieronder volgt alvast een aantal handige tips.

Handige tips

 • Neem geheimhouding in acht met betrekking tot informatie en/of persoonsgegevens van klanten en collega’s.
   
 • Laat formulieren of documenten niet onbeheerd op je bureau liggen, maar berg deze op.
   
 • Gooi formulieren en documenten met daarop maar de minste verwijzing naar vertrouwelijke informatie en/of persoonsgegevens weg in de speciaal daarvoor bestemde papierbakken of maak gebruik van de papiervernietigers. Papiervernietigers en/of speciale papierbakken zijn op alle locaties aanwezig waar met persoonsgegevens wordt gewerkt. Voor meer informatie kun je terecht bij de gebouwbeheerders.
   
 • Vergrendel je computer als je jouw werkplek voor kortere of langere tijd verlaat (sneltoets: Windows-logotoets-L of (Mac) Control-Command-Q.
   
 • Maak voor zakelijk e-mailverkeer (bv. met externe relaties, klanten, leerlingen, collega’s) altijd gebruik van een BplusC-emailaccount.
   
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van USB-sticks, het mailen van bestanden en het exporteren van gegevens, uit welke applicatie die BplusC voor de bedrijfsvoering gebruikt dan ook. Is dit toch nodig, wees je dan bewust van de mogelijke beveiligingsrisico’s.
   
 • Help je collega’s door elkaar aan te spreken, als iemand eens vergeet aan de informatiebeveiliging te denken of als er eens iets misgaat.
   
 • Meld beveiligingsincidenten bij de Functionaris Gegevensbescherming (Cindy IJdo) via email: persoonsgegevens@BplusC.nl.
   
 • Lees de diverse beleidsstukken van BplusC er nog eens op na, zoals bv. de Gedragscode en de Regeling voor het gebruik van het BplusC-account. Klik op de link om beide documenten te downloaden van AFAS Insite.