BplusCetera maart 2018

Personele zaken

Regeling Docenturen

De ondernemingsraad heeft negatief geantwoord op het instemmingsverzoek Regeling Docenturen. Dit betekent opnieuw vertraging in de vernieuwing binnen Lessen & Cursussen, die zowel door BplusC als de gemeente(n) van groot belang wordt geacht.

Ondanks de grote inzet van vele collega’s is het op dit moment niet mogelijk gebleken om met de huidige or tot een regeling te komen, die aansluit bij deze tijd en die toekomstbestendig is.

Dit is nodig omdat de regeling in de cao Kunsteducatie al sinds 1-7-2015 is vervallen en vervangen moet worden  door een regeling op organisatieniveau. BplusC is binnen de branche een van de weinige organisaties, die dit nog niet voor elkaar heeft.

Het mt ziet zich door de beslissing van de or genoodzaakt het voorstel Regeling Docenturen in te trekken en de bestaande regeling te handhaven.  Doordat de bestaande regeling veel minder flexibiliteit biedt voor de verdeling tussen lesuren en overige uren betekent dit dat de kans op leegstand voor docenten toeneemt.

We danken alle collega’s die het mt hebben gesteund bij de inspanningen om tot een nieuwe regeling te komen en gaan in de toekomst graag opnieuw met jullie in gesprek over dit onderwerp.

Wie: Ita de Hes/P&O
Status: Voorstel ingetrokken