BplusCetera maart 2018

Bibliotheekvernieuwing

Pilot Internal branding Probiblio


In 2016-2017 heeft BplusC, samen met drie andere bibliotheken uit de regio, deelgenomen aan de pilot Internal Branding van ProBiblio. Als onderdeel van deze pilot hebben jullie kennisgemaakt met het merkhuis en de kernwaarden van BplusC. De pilot is inmiddels afgerond en is door alle betrokken partijen heel positief beoordeeld. Klik hier voor de nieuwsbrief van ProBilio met veel achtergrondinformatie over de pilot en een filmpje met de ervaringen van BplusC en de andere deelnemende organisaties.

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Afgerond

 

i-Lab

Foto: Henk Aschman (LAFV)

Op 10 maart jl is het i-Lab van BplusC officieel geopend door wethouder Paul Dirkse. Het i-Lab vormt de basis voor een belangrijk deel van de vernieuwing van BplusC. De i van i-Lab staat voor: Innovatie – Integratie – Interactie.

Innovatie: we bieden alle inwoners van Leiden de mogelijkheid 21th century skills te ontwikkelen. We doen een beroep op meervoudige intelligentie door hen toegang te geven tot populairwetenschappelijke kennis en zelf te experimenteren met nieuwe technologie en onderzoek.

Integratie: waarde kunnen toevoegen aan het leven van de inwoners van de regio Leiden is onze belangrijkste drijfveer. De mogelijkheid voor iedereen om te participeren en op zijn of haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen door kennisverdieping en talentontwikkeling.

Interactie: bij BplusC ligt de nadruk op het beleven van kennis en kunst. Je komt er niet alleen kennis halen, maar ook brengen. We stimuleren ontmoeting, het uitwisselen van ideeën en het leren van elkaar. Vanuit het i-Lab wordt de verbinding gelegd naar binnen- en buitenschools aanbod en het (digi)Taalhuis.

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Lopend

Balie Nieuwstraat

De werkgroep Klantenservice heeft het werkproces en de functionele eisen voor de balie omschreven. Die twee documenten zijn door het mt vastgesteld. Op basis van deze documenten heeft, samen met de architect die ook het i-Lab heeft ontworpen, een brainstormsessie plaatsgevonden om goed te inventariseren waar het ontwerp aan moet voldoen. Het resultaat van deze sessie is een schetsontwerp dat op 18 april zal worden gepresenteerd. Het doel is om op 1 juni 2018 de nieuwe balie op te leveren.

Wie: Frank Baetens
Status: 01-06-2018