BplusCetera maart 2018

Diverse projecten

Medewerker Onderzoek (MO)

BplusC voert elke twee jaar een Medewerker Onderzoek (MO) uit. Ook in 2018 is dat weer het geval. De uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek is op 26 maart jl. verstuurd. Jullie hebben tot 15 april a.s. de gelegenheid om het MO in te vullen. 

Wie: Cindy IJdo
Status: maart '18

Vervanging Regi-Act

Na een positief advies vanuit een aantal collega's van o.a. Cursusadministratie, Onderwijs en Verhuur is definitief besloten dat we overgaan tot de aanschaf en de inrichting van CursAd, ter vervanging van de huidige applicatie RegiAct. Er ligt een pittige, maar haalbare uitdaging om vanaf de start van het nieuwe lesseizoen 2018-2019 met CursAd te kunnen werken en de koppeling naar de nieuwe website van BplusC te realiseren.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend
 

Nieuwe website BplusC

In samenwerking met onze partners Pixel en W3S bouwt BplusC aan een volledige nieuwe website. De werkgroep Website komt regelmatig bij elkaar en levert input vanuit alle afdelingen om te komen tot het meest optimale ontwerp voor de website. Net als in de BplusC Krant staan de BplusC merken centraal. De nieuwe website zal naar verwachting na de zomer gelanceerd worden en de eerste demo's zien er zeer veelbelovend uit. Lees ook de Website Story van deze maand. 

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Lopend

Implementatie cloud

In november 2017 heeft het mt besloten de vervanging van de backend servers niet in eigen beheer uit te voeren, maar te kiezen voor een cloud-oplossing en samen te werken met een gespecialiseerde partner.

Belangrijke voorwaarde bij de selectie was dat de cloud-oplossing niet duurder mag zijn dan de eigen beheer-optie. De afgelopen maanden zijn offertes van meerdere partijen met elkaar vergeleken en is, op basis van objectieve criteria, de keuze gemaakt voor TARQ als cloud-leverancier.

Het implementatietraject is in maart van start gegaan en zal naar verwachting voor de zomer worden afgerond. Jullie zullen wekelijks d.m.v. een nieuwsbrief van TARQ worden geinformeerd over allerlei zaken rond de implementatie en het werken in de cloud. Klik hier voor nieuwsbrief 1.

Wie: Cindy IJdo
Status: Lopend

Nieuw lid Raad van toezicht

Dinsdag 6 maart heeft de raad van toezicht de heer Foort van Oosten benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht.
De heer Van Oosten gaat zich, naast algemene rvt-zaken, met name richten op financiën.
Hij zal samen met de heren Vinkenburg en Mandel, deel uit maken van de auditcommissie van de raad van toezicht.
Foort van Oosten is geen onbekende in de Leidse regio. Hij was jaren commandant van de brandweer Leiden en directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden.
Foort van Oosten heeft veel bestuurlijke ervaring, op dit moment is hij o.a. lid van de raad van toezicht van SCOL, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

Wie: Willem van Moort
Status: Afgerond

Schilderen entree Het Leidse Volkshuis

12 maart jl. zijn de schilders van de Zijlbedrijven (DZB) gestart met de opfrisbeurt van de entree van Het Leidse Volkshuis. In de komende zes weken zal de hal, de koffiekamer en de trap op de begane grond, de hal en de foyer op de 1e etage en de trap naar de 2e etage geverfd worden.

In overleg met de schilders zijn de volgende afspraken gemaakt: het primaire proces heeft voorrang op de werkzaamheden, de veiligheid moet goed geborgd zijn, aandacht voor een schone omgeving en de gastvrijheid heeft prioriteit. Activiteiten die herrie maken, vinden plaats tot 9.00 uur.

Erik Lagemann is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden. In overleg met Marnix is naar de planning van de evenementen en lessen en cursussen gekeken, om de overlast voor de evenementen tot een minimum te beperken. Er zullen steigers opgebouwd worden om de werkzaamheden mogelijk te maken. Dit geeft niet altijd een fraai beeld en zal in overleg met de projectleiders van de evenementen zo goed mogelijk afgeschermd worden.

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend