BplusCetera maart 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het mt! Deze keer kun je o.a. meer lezen over de regeling docenturen, de nieuwe website van BplusC en de implementatie van "werken in de cloud".

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerp: Wïe: Status:
Pilot Internal Branding ProBiblio Hélène Neerhoff Afgerond
i-Lab Hélène Neerhoff Lopend
Balie Nieuwstraat Frank Baetens Lopend
BplusC 10 jaar Linda Capel Afgerond
Maandkalender BplusC Linda Capel Lopend
Regeling docenturen Ita de Hes/P&O Voorstel ingetrokken
Medewerker Onderzoek (MO) Cindy IJdo Lopend
Vervanging Regi-Act Marij Schols Lopend
Nieuwe website BplusC Hélène Neerhoff Lopend
Implementatie cloud Cindy IJdo Lopend
Nieuw lid rvt Willem van Moort Afgerond
Schilderen entree Het Leidse Volkshuis Frank Baetens Lopend