BplusCetera maart 2017

Succesvolle eerste resultaten pilot Taalhuis en UWV

Het Taalhuis stelt zich o.a. tot doel om meer laaggeletterden te bereiken en te begeleiden naar scholing. In dat kader voeren we op dit moment een pilot uit in samenwerking met het UWV en stichting Lezen & Schrijven. 

Het UWV vraagt haar cliënten met een opleidingsniveau tot maximaal mbo2 om in het Taalhuis een taalmeter in te vullen. Onze vrijwilligers voeren aan de hand van de resultaten een gesprek, waarin de mogelijkheden voor (digi)taal-cursussen worden bekeken.

De pilot loopt nog tot begin maart, maar kan nu al als effectief betiteld worden.

De resultaten na de  eerste 5 weken
In totaal zijn 88 mensen uit het adressenbestand uitgenodigd.
Daarvan heeft 77% gereageerd.
53% van de mensen is geweest. 
65% scoorde laag volgens de taalmeter.
Hiervan heeft 35% belangstelling voor een cursus.

Deze resultaten zijn heel mooi. Na de pilot gaan we dit traject vervolgen en bekijken op een vervolg in Leiderdorp.
Speciale complimenten voor onze drie Spreekuur-vrijwilligers.

Tonny van Rijnswou