BplusCetera maart 2017

Omgaan met persoonsgegevens

In de BplusC in Actie van februari jl. hebben we aandacht besteed aan de gedragscode en het belang van zorgvuldig omgaan met (een verwijzing naar) persoonsgegevens, zowel op papier als digitaal. Een belangrijk onderwerp waar we graag nog een keer op terugkomen.

Weggooien van papieren met persoonsgegevens

Enkele weken geleden is in een groot aantal BplusC locaties een speciale blauwe papiercontainer geplaatst. Deze containers zijn bedoeld om papieren met daarop (een verwijzing naar) persoonsgegevens op een veilige manier te kunnen afvoeren voor vernietiging.

Het gaat om papieren waar bijv. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, BSN, bankrekeningnummer, foto’s of andere persoonsgegevens op staan. Denk aan inschrijfformulieren, presentielijsten, een kopie paspoort enz.

Dergelijke papieren mogen niet op de normale manier weggegooid worden, maar moeten extra zorgvuldig behandeld worden om te voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld bij derden terecht zouden kunnen komen, een zogenaamd datalek. De boetes in een geval van een datalek zijn zeer hoog.

We rekenen dan ook op jullie medewerking om heel zorgvuldig om te gaan met papieren waar persoonsgegevens van klanten of collega’s op staan en dergelijke papieren altijd weg te gooien in de blauwe papiercontainers!

De blauwe papierbakken zijn te vinden op de BplusC locaties: Nieuwstraat, Het Gebouw, Merenwijk, Stevenshof, Leiderdorp, Het Leidse Volkshuis, Muziekhuis, Rapenburg en Oude Vest.

Omgaan met digitale persoonsgegevens.

Vergrendel altijd jouw computer op het moment dat je (ook al is het maar kort) weggaat van je werkplek.