BplusCetera maart 2017

Wijzigen verhouding LGU/NLU

De raad van bestuur en de ondernemingsraad zijn in overleg om de vaste verdeling tussen lesgebonden uren (LGU) en niet-lesgebonden uren (NLU) opnieuw te definiëren. Alle docenten zijn middels een brief geïnformeerd over de voortgang en volgende stappen in het project.

Aanpassing van de verhouding LGU en NLU is noodzakelijk om te komen tot een reële prijs-kwaliteitsverhouding, die past binnen de financiële kaders van de gemeente als subsidieverstrekker en recht doet aan de kwaliteitsopvatting van BplusC en de docenten.

Het aanpassen van de instellingsregeling per 1-9-2017 is de laatste belangrijke stap in het transitieproces en essentieel voor de toekomstbestendigheid van BplusC. 

Het is van belang dat stappen in dit proces zorgvuldig worden genomen. Daarom heeft het mt eerder dit jaar besloten professionele ondersteuning en advies in te schakelen en ons hierin te laten begeleiden door John Does en Hans Stap. Beide heren hebben ruime ervaring in en brede kennis van onze sector en de rechtspositie van werkgever en werknemer. Zij hebben de afgelopen jaren veel organisaties in de sector kunsteducatie met succes begeleid bij soortgelijke trajecten.

Helaas heeft de or op 23-02-17 besloten de ondersteuning door deze deskundigen af te slaan en niet eerder in gesprek te willen gaan met de bestuurder en voorgestelde adviseurs dan na afronding van een onderzoek naar de werkzaamheden van docenten, ongeacht het tijdspad.

Het mt betreurt deze beslissing. De or lijkt niet overtuigd van de urgentie van deze kwestie en de risico's van verder uitstel. Het mt is dat wel. We beraden ons op verdere stappen.

Wie: Ita de Hes, Cindy IJdo/P&O
Status: Lesseizoen 2017-2018