BplusCetera maart 2017

Heidagen 3 en 4 oktober 2016

Het mt heeft zich op 3 en 4 oktober jl. intensief bezig gehouden met teambuilding en brainstormen over welke richting we met de organisatie op willen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • De vertaling van de missie en kernwaarden van BplusC naar organisatie doelstellingen
  • Positionering van BplusC in de markt
  • Opzetten van een projectorganisatie
  • Verbetering administratieve processen, planning en control
  • Nut en noodzaak van overlegstructuren

Wie: mt
Status: afgerond. Ideeën en acties worden verder uitgewerkt.