BplusCetera maart 2017

Certificering

Op 14-02-2017 heeft de heraudit plaatsgevonden voor de certificering van zowel de bibliotheek- als de cultuureducatieve en amateurkunstactiviteiten van BplusC.

Met succes hebben de rvt, rvb, mt, or en een delegatie van medewerkers toegelicht hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de verbeterpunten, die tijdens de audit van 2016 waren benoemd, en zijn de vragen van de auditcommissie beantwoord. De certificering van BplusC is hiermee een feit!

Uiteraard willen we dit graag met jullie en de regio Leiden vieren. We willen de feestelijkheden graag koppelen aan het moment waarop de certificeringsbordjes op de gevel worden geschroefd. Naar verwachting zal dit over enkele weken kunnen plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte!

Wie: mt
Status: Afgerond