BplusCetera maart 2017

Bericht van Willem van Moort

In de laatste nieuwsbrief meldde ik dat er in het eerste kwartaal 2017 twee belangrijke onderwerpen op de agenda staan, nl. de certificering en een onderzoek naar de vernieuwbouw van onze locaties binnen de singels. Op beide fronten is inmiddels nieuws te melden.

Certificering

Op 14-02-2017 heeft BplusC met succes de heraudit voor de certificering afgesloten. Een prestatie om trots op te zijn! We hebben op alle, vorig jaar genoemde, verbeterpunten belangrijke verbeteringen tot stand gebracht.

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de kwaliteitsborging. Nu de transitie een feit is, kunnen we hier voortvarend mee aan de slag. 

Zodra het certificeringsrapport van de auditcommissie binnen is, zullen we de belangrijkste bevindingen met jullie delen. Uiteraard gaan we de certificering ook nog met jullie en de regio Leiden vieren. We zullen de feestelijkheden koppelen aan het moment waarop de certificeringsbordjes op de gevel worden geschroefd, naar verwachting over enkele weken.

Vernieuwbouw

Het onderzoek naar de vernieuwbouw, dat in samenwerking met de gemeente wordt uitgevoerd, is bijna afgerond. De verschillende scenario’s worden op korte termijn doorgerekend en verwerkt in een eindrapport.

Uitgangspunt is en blijft onze voorkeur voor alle functionaliteiten onder één dak. Maar als het alternatief is: drie panden binnen de singels (Nieuwstraat, Volkshuis en Muziekhuis) – dan lijkt dat te realiseren, zelfs met meer ruimte voor de ontmoetingsfunctie in alle locaties.

Voorwaarde hiervoor is wel dat we anders gaan programmeren, beschikbare ruimtes beter benutten door multifunctioneel gebruik en opslag zoveel mogelijk extern gaan realiseren.

De besluitvorming van de gemeente over de vernieuwbouwplannen in samenhang met onze offerte voor 2018-2020 wordt bepalend voor onze toekomst. Kortom, er komen spannende weken aan!